Aktuality

 • Slovo starosty ohledně dopravy v době uzavírky mostu.

  Zveřejněno: 10.07.2024

  Dnes jsme se zúčastnili s Petrem jednání s Kordisem a Dopravním podnikem města Brna, na kterém byly prověřeny možnosti fungování autobusové dopravy v obci po dobu uzavírky mostu. Byly dohodnuty a odsouhlaseny tyto základní body. ...

  Číst více

 • Šlápni do pedálu

  Zveřejněno: 28.06.2024

  Vyhlašujeme prázdninovou  cyklosoutěž Šlápni do pedálu. Od 29. 6. 2024 - 1. 9. 2024 si děti zapisují ujeté kilometry a místo, kde jezdily na kole. Na konci prázdnin rodiče potvrdí svým podpisem pravost údajů. V září odevzd...

  Číst více

 • POSLEDNÍ TÝDEN VE ŠKOLE

  Zveřejněno: 23.06.2024

  pondělí 24. 6. - (opožděně) zmrzlina k MDD v České dle pokynů tř. učitelů (částečně bude probíhat výuka) úterý 25. 6. a středa 26. 6. dle rozvrhu jednotlivých tříd čtvrtek 27. 6. - každá třída ve své učebně s...

  Číst více

Co nás čeká?

146

Žáků ZŠ

74

Dětí v MŠ

11

Počet tříd

2

Počet budov

Mateřská škola

 • vesnická škola zasazená do velké prostorné zahrady s množstvím herních prvků, pravidelné vycházky do blízkého lesa, k rybníkům, na louky a do polí
 • vedení dětí k dobrému vztahu k přírodě, lidem a k touze poznávat vše nové a krásné
 • speciální logopedická péče přímo ve výuce, péče speciálního pedagoga a individuální přístup a vlídné zacházení všech, kteří o děti pečují
 • kontinuita dětského kolektivu při přechodu do základní školy

Základní škola

 • vesnická škola rodinného typu, která dává dítěti základ pro dobré utváření vztahů ke svým kamarádům i dospělým
 • historická budova s novou moderní přístavbou a zahradním amfiteátrem
 • těsné propojení s přírodou – častá výuka v přírodní učebně, na blízkých loukách, polích a lesích
 • široká nabídka mimoškolních aktivit, jak sportovních, tak uměleckých a jazykových
 • nadstandardní péče speciálního pedagoga
 • velká úspěšnost žáků v přijímacích řízeních na víceletá gymnázia