Aktuality

Co nás čeká?

 • 05březen

  MŠ - knihovna.

  První skupinka předškoláků navštíví v dopoledních hodinách místní knihovnu.

 • 12březen

  MŠ - knihovna.

  Druhá skupinka předškoláků navštíví v dopoledních hodinách místní knihovnu.

 • 14březen

  MŠ - kamarádi papoušci

  Zábavný program s papoušky.

 • 21březen

  ZŠ - Den Otevřených dveří

  Srdečně Vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v době 16 - 18 hodin.

 • 25březen

  MŠ - divadlo

  O kohoutkovi a slepičce - divadlo Netratrdlo.

 • 26březen

  MŠ - beseda

  Cestovatelská beseda s panem Hanákem tentokrát o Asii.

146

Žáků ZŠ

74

Dětí v MŠ

11

Počet tříd

2

Počet budov

Mateřská škola

 • vesnická škola zasazená do velké prostorné zahrady s množstvím herních prvků, pravidelné vycházky do blízkého lesa, k rybníkům, na louky a do polí
 • vedení dětí k dobrému vztahu k přírodě, lidem a k touze poznávat vše nové a krásné
 • speciální logopedická péče přímo ve výuce, péče speciálního pedagoga a individuální přístup a vlídné zacházení všech, kteří o děti pečují
 • kontinuita dětského kolektivu při přechodu do základní školy

Základní škola

 • vesnická škola rodinného typu, která dává dítěti základ pro dobré utváření vztahů ke svým kamarádům i dospělým
 • historická budova s novou moderní přístavbou a zahradním amfiteátrem
 • těsné propojení s přírodou – častá výuka v přírodní učebně, na blízkých loukách, polích a lesích
 • široká nabídka mimoškolních aktivit, jak sportovních, tak uměleckých a jazykových
 • nadstandardní péče speciálního pedagoga
 • velká úspěšnost žáků v přijímacích řízeních na víceletá gymnázia