Aktuality

 • NAŠI MALÍ ZDRAVOTNÍCI MAJÍ STŘÍBRNOU MEDAILI!

  Zveřejněno: 18.04.2024

  V Městské soutěži mladých zdravotníků (I. stupeň) získal náš kroužek Mladý zdravotník pod vedením paní učitelky Anety Smětákové krásné 2. místo. Gratulujeme!!! ...

  Číst více

 • Úspěch Lelkováčku

  Zveřejněno: 09.04.2024

  Na krajské přehlídce pěveckých sborů ve Vyškově Choralia Magna získal náš Lelkováček vedený  Inkou Pospíšilovou vynikající Zlaté pásmo a Cenu poroty. GRATULUJEME! ...

  Číst více

 • ON LINE ŽÁDOSTI K ZÁPISU

  Zveřejněno: 27.03.2024

  Vážení rodiče, datové servery externí firmy jsou již plně obnovené a tak je již možnost opětovně zadávat Žádosti o přijetí k povinné školní docházce on line. Omlouváme se případné problémy. Děkujeme za pochopení. ...

  Číst více

Co nás čeká?

146

Žáků ZŠ

74

Dětí v MŠ

11

Počet tříd

2

Počet budov

Mateřská škola

 • vesnická škola zasazená do velké prostorné zahrady s množstvím herních prvků, pravidelné vycházky do blízkého lesa, k rybníkům, na louky a do polí
 • vedení dětí k dobrému vztahu k přírodě, lidem a k touze poznávat vše nové a krásné
 • speciální logopedická péče přímo ve výuce, péče speciálního pedagoga a individuální přístup a vlídné zacházení všech, kteří o děti pečují
 • kontinuita dětského kolektivu při přechodu do základní školy

Základní škola

 • vesnická škola rodinného typu, která dává dítěti základ pro dobré utváření vztahů ke svým kamarádům i dospělým
 • historická budova s novou moderní přístavbou a zahradním amfiteátrem
 • těsné propojení s přírodou – častá výuka v přírodní učebně, na blízkých loukách, polích a lesích
 • široká nabídka mimoškolních aktivit, jak sportovních, tak uměleckých a jazykových
 • nadstandardní péče speciálního pedagoga
 • velká úspěšnost žáků v přijímacích řízeních na víceletá gymnázia