Zápis do MŠ - informace

Zápis do MŠ na školní rok 2023/2024 proběhne v květnu 2023 (přesný termín i čas budou předem oznáměny) v kanceláři vedoucí učitelky (1. patro, stará budova MŠ).

K zápisu si prosím připravte vyplněnou "Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy" a vyplněný a lékařem potvrzený "evidenční list dítěte". Dále budete potřebovat rodný list dítěte (slouží pouze ke kontrole údajů), občanský průkaz.

Všechny žádosti podané v den konání zápisu jsou zkontrolovány, zpracovány, bodově ohodnoceny (viz kritéria pro přijímání dětí) a je jim přiděleno registrační číslo, pod kterým následně zákonní zástupci naleznou informaci o přijetí/nepřijetí svého dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

Do mateřské školy jsou přednostně přijímány děti, které mají ze zákona stanovenou povinnou předškolní docházku a děti, které jsou starší tří let, a to vždy do počtu kapacity MŠ. Děti mladší tří let jsou přijímány pouze v případě volné kapacity (jejich přijetí je nenárokové).

V dubnu bude opět možnost si potřebné tiskopisy po předchozí domluvě vyzvednout přímo v mateřské škole anebo si je v případě potřeby můžete stáhnout přímo zde: 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ke stažení ZDE

EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE ke stažení ZDE

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ke stažení ZDE 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO DĚTI Z UKRAJINY

Ředitelka základní školy a mateřské školy, Lelekovice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace Mgr. Hana Mikaušová vyhlašuje termín

dalšího zápisu

k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023,

a to prezenčně dne 14.6.2022 od 14:00 do 17:00 hod. v budově mateřské školy, Lelekovice, Hlavní 13/2. Zápisové formuláře budou vyvěšeny na stránkách školy po celé období zápisu tj.1.6.do 15.7.2022.

                                                                                                                   Mgr. Hana Mikaušová, ředitelka školy

Директор общеобразовательной школы и детского сада, с. Лелековице, район Брно - венков, госбюджетной организации Хана Микаушова устанавливает следующую дату проведения

процедуры записи

для получения дошкольного образования, начиная с учебного года 2022/2023,

формой личного присутствия с ребенком 14 июня 2022 года с 14:00 до 17:00 часов в здании детского садика, с. Лелековице, ул. Главни 13/2 . Регистрационные формуляры для записи будут размещены на сайте школы в течение всего периода записи, а именно с 1.06. до 15.07.2022 г..

                                                                                                                      Хана Микаушова, директор школы

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (UA) ke stažení ZDE

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу завантажити ТУТ