Organizace školního roku ZŠ

Naši školu navštěvuje 130 žáků.

 

 

Prázdniny:

 

  Podzimní           

 středa 26. a čtvrtek 27. 10. 2022

  Vánoční

 pátek 23. 12. - pondělí 2. 1. 2023    

  Pololetní  pátek 3. 2. 2023
  Jarní  pondělí 13. 3. -  pátek 19. 3. 2023    
  Velikonoční  čtvrtek 6. 4. 2023
  Hlavní  sobota 1. 7. - čtvrtek 31. 8. 2023

 

Dny ředitelského volna:

 

Ředitelství školy vyhlašuje ředitelské volno na tyto dny:

 

 

- pátek 18. 11. 2022

 

 

 

 

Zápis do 1. ročníku 2023/2024

 

 

SE BUDE KONAT 13.4. 2023 V DOBĚ 14.00 - 18.00 HODIN

 

 


Třídní schůzky, informační hodiny:

Třídní schůzky se konají:    10. listopadu 2022 v 17 hodin v sále nad Hruškou

 

                                                                                                           

Termín třídních i informačních schůzek  je s předstihem oznámen před ukončením daného čtvrtletí. 
Konzultační hodiny nabízíme také kdykoli v průběhu školního roku, a to po předchozí telefonické domluvě s daným učitelem.

 

Škola v přírodě

 

Se koná 26. 6.  - 30. 6. 2023 v RAJ LETOHRAD.

 

Částka 3 100,- Kč.

 

Platbu provádějte do 15.5.2023 na účet klubu rodičů -  číslo 19 588 52 07/0300.

 

Do poznámky příjemce VŽDY uvádějte jméno žáka. Platbu za sourozence je možné sloučit.

 

Ke stažení: 

Prohlášení o bezinfekčnosti a souhlas s ošetřením žáka.

 

Adresa střediska:

Rekreační středisko Ráj Letohrad

Dolní Dobrouč č.p. 600, 561 51 (Letohrad)

 

 

 

Pravidla parkovacího prostoru pro kola a koloběžky

 

• K bezpečnému a spořádanému uložení jízdních kol a koloběžek žáků a zaměstnanců školy je určen prostor k parkování v areálu školy u zadního vchodu školy – na dvoře.

• Přístup k prostoru parkování na ukládání kol a koloběžek je postranní brankou.

• Osoba, která na kole či koloběžce přijede, je povinna před brankami z kola či koloběžky sestoupit a dovést kolo na parkovací místo.

• V areálu školy je jízda na kole nebo koloběžce přísně zakázána.

• Kolo či koloběžku vloží uživatel do stojanu.

• Uživatel kola či koloběžky je povinen řádně svůj prostředek zabezpečit. To znamená, použít např. lanko se zámkem, připevnit kolo či koloběžku k pevnému stojanu a zamknout.

• Prostor k parkování je přístupný pouze po dobu provozu školy a to od 7.00 hodin do 18:00 hodin.

• Za neuzamčená kola nenese škola žádnou odpovědnost.

• Žáci a zaměstnanci školy užívají vlastní jízdní kola na vlastní nebezpečí. Za technický stav jízdního kola odpovídá majitel (uživatel). Škola nenese odpovědnost za úrazy a škody, které vzniknou v průběhu přesunu žáka a zaměstnance školy z místa bydliště do školy a zpět.

 

Informace pro řidiče

Vážení rodiče, řidiči!


Není nám lhostejná bezpečnost Vašich dětí při pohybu na komunikacích v naší obci, především v blízkém okolí školy.


Z tohoto důvodu Vám doporučujeme:

  • Dodržujte povolenou rychlost.
  • Dodržujte dopravní značení na přilehlých komunikacích školy.
  • Dbejte na bezpečnost na přechodu pro chodce.
  • Parkujte na místech vyhrazených k parkování.
  • Parkoviště za autobusovou zastávkou, které bylo vybudováno pro krátkodobé parkování, využívejte jen k  nástupu a výstupu.
  • Neparkujte na parkovacím místě před školou, je určeno pro dopravní obsluhu.
  • Prostor okolo přechodu pro chodce  nepoužívejte ani k nástupu a výstupu. (Zákon č. 361/2000 Sb. ve znění účinném od 1. července 2018, Zastavení a stání, § 25 - § 27.)
  • Při nástupu a výstupu z dopravního prostředku dbejte na to, aby Vaše dítě vystupovalo směrem k chodníku, ne na vozovku.