Zápis do 1. třídy - Informace

Zápis bude probíhat dne 7. 4. 2022 od 14 do 18 hodin v budově základní školy.

 

K zápisu s sebou přineste svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.

 

Pokud budete žádat o odklad škoní docházky, je nutné jej podat spolu s žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání. K odkladu je potřeba doložit vyjádření z pedagogicko psychlogické poradny a vyjádření dětského lékaře.

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.