Čísla účtů

 

BÚ ZŠ Lelekovice 18 12 14 955/0300  

1. - pro platbu školného MŠ

2. - pro platbu za školní družinu

                                

BÚ Školní jídelna  232 80 96 77 / 0600 

-  pro platbu stravného v MŠ a ZŠ

 

BÚ Klub rodičů  ZŠ 19 58 85 207/0300

1. -  pro platbu příspěvku na sešity a výtvarné potřeby

2. - pro platbu příspěvku KR

3. - pro platbu ŠvP

4. - pro platbu lyžařského výcviku