Aktuality ŠD

 

Dnes žáci obbdrželi přihlašovací lístek do školní družiny na příští školní rok. Prosíme rodiče o vyplnění  první poloviny a vzhedem ke zvýšenému zájmu o pobyt ve školnní družině, prosíme o jeho odevzdání do čtvrtka 16. 6. 2022.

 

Děkujeme za pochopení


Školní družina oznamuje, že v pátek 18. 3. 2022 bude provoz pouze do 15 hodin. Důvodem je školení vychovatelek.

 

Děkujeme za pochopení.

 

 


 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA - informace pro rodiče  -  na šk. rok  2021/2022

 

Od čtvrtka 2. 9. 2021 bude otevřena družina od 7.00 - 7.45 hod, odpolední od 11.30 - 17.00 hod. dle rozvrhu dětí.

Výše úhrady za družinu je stanovena na 180,- Kč/měsíc, tj. 720,- Kč září - prosinec 2021 a 1 080,- Kč leden - červen 2022.

 

Jednorázovou platbu za uvedené období proveďte převodem na účet školy č. 18 12 14 955/0300 do konce října 2021 a do konce února 2022.

Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a třídu dítěte. V době školních prázdnin družina nefunguje. V důsledku covidových opatření dojde k organizačním změnám na obědech, proto sledujte rozvrhy obědů.

 

Žáci ze ŠD odcházejí podle požadavků uvedených rodiči v zápisním lístku, buď samostatně nebo s doprovodem. Děti vyzvedávejte po obědě dle rozvrhu hodin jednotlivých tříd a rozvrhu obědů (na stránkách školy) ve 13. hod nebo až po 15 hod. Neustálé zvonění narušuje odpolední program ŠD. Mimo tuto dobu nebude možné děti vyzvednout, pouze pokud děti budou odcházet k lékaři nebo na autobus.

 

Předběžně vyplněné zápisní lístky doneste 2. 9. 2021. Případné kroužky doplníte písemně později.

ZMĚNY v čase odchodu dítěte ze ŠD musí být provedeny písemně na omluvenkovém listě ŠD a v příslušný den předány vychovatelce v daném oddělení (údaje: datum, jméno žáka, čas odchodu, podpis rodiče). Stejně tak změna osoby, která dítě doprovází! Omluvenkový list přiložen, další ke stažení na stránkách školy.

Na základě telefonického požadavku NELZE žáka propustit domů! V případě nutnosti neplánovaného odchodu je nutné po tel. domluvě poslat potvrzující mail.

Žáka nelze předat žádné jiné osobě (sousedce, kamarádce), pokud k tomu rodiče nedají písemný souhlas!

------------------------

V letošním roce bude družina v nových prostorách školy.

 Z tohoto důvodu bude organizace ŠD následující:

I. a  II. odd. budou v nových třídách I. A a B,

III.odd. v kulaté třídě 3. A

IV. odd. -  bude ve třídě, kde probíhá ranní družina ve staré budově.

Ranní družina bude od 7. 00 – 7. 45hod. v budově školy ve IV. odd, zvonek u hlavních dveří

V případě příznivého počasí budeme chodit ven.  

V pátek budeme od 13.00 do 15.00 hod. chodit na delší procházky do přírody, proto vybavte děti oblečením na ven a pro případ deště.

Informace, kde se ŠD nachází, budete  mít na cedulkách na hlavních dveřích.

 

------------------------------

V ŠD žáci nebudou používat mobilní telefony, ty zůstanou po dobu pobytu ve škole vypnuty! V případě potřeby mohou rodiče volat na tel. čísla vychovatelek jednotlivých oddělení.

 Do 14. září donesou žáci do ŠD:

papírové kapesníčky v krabici

tyčinkové lepidlo Coress, Pritt – jiné nelepí pořádně

převlečení na ven (zůstane v šatně)

 

Uvítáme jakýkoliv dar ve formě:

papíry  barevné, pastelky, různé drobné reklamní předměty (propisky, tužky, přívěsky...), sladkosti - na odměny,

dále věci, které už nepotřebujete, ale hodí se pro výtvarné tvoření (korkové zátky, knoflíky, vlny, korálky, kulaté krabičky od sýrů, látky, krajky, bavlnky...)

 

Na Vaši spolupráci se těší vychovatelky ŠD:

1.+2. tř. – I.odd. - Aneta Smětáková (ved. vych.) - tel. 737 034 513

1.+2. tř. – II.odd. - Jarmila Bařinková

3.tř. – III.odd. - Tereza Cupalová tel. 731 582 670

4.+5. tř. – IV.odd. – Alice Kis tel. 737 913 730

 

 

Omluvný list ke stažení ZDE