Karneval ŠD

 

KARNEVAL ŠD

Ve čtvrtek 23.2.2023 bude od 13.00 - 15.00hod. karneval. Těšit se můžete na hry, soutěže, rej masek a tanec.  Na všechny děti v  maskách se    těší vychovatelky ŠD.                                                                                                                                                                                                             

 

DOPLNĚNÍ ZÁPISOVÝ LÍSTKŮ ŠD

 

Prosíme rodiče o doplnění zápisových lístků do ŠD - odchody a kroužky. Lístky děti přinesou zpět v pondělí 12. 9. 2022.

Rodiče, kteří vyzvedávají děti ze školní družiny, zvoní na zvonky u hlavních dveří školy a čekají na příchod svého dítěte, popřípadě čekají na dvoře školy.

Připomínáme páteční vycházky do přírody od 13 - 15hod. V této době nebude možné děti vyzvednout ani odeslat na autobus!

Děkujeme

 

 


ŠKOLNÍ DRUŽINA - informace pro rodiče  -  na šk. rok  2022/2023

 

 

Od pátku 2. 9. 2022 bude otevřena družina od 7.00 - 7.45 hod, odpolední od 10.30 - 17.00 hod. dle rozvrhu dětí.

Výše úhrady za družinu je stanovena na 180,- Kč/měsíc, tj. 720,- Kč září - prosinec 2022 a 1 080,- Kč leden - červen 2023.

 

Jednorázovou platbu za uvedené období proveďte převodem na účet školy č. 18 12 14 955/0300 do konce října 2022 a do konce února 2023.

Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a třídu dítěte. V době školních prázdnin družina nefunguje. Z důvodů rekonstrukce jídelny budou obědy v měsíci září ještě nad samoobsluhou Hruška,  proto sledujte rozvrhy obědů.

 

 Žáci ze ŠD odcházejí podle požadavků uvedených rodiči v zápisním lístku, buď samostatně nebo s doprovodem. Děti vyzvedávejte po obědě dle rozvrhu hodin jednotlivých tříd a rozvrhu obědů (na stránkách školy) ve 13hod nebo až po 15 hod. Neustálé zvonění narušuje odpolední program ŠD. Mimo tuto dobu nebude možné děti vyzvednout, pouze pokud děti budou odcházet k lékaři nebo na autobus.

 

Předběžně vyplněné zápisní lístky doneste 2. 9. 2022. Případné kroužky doplníte písemně později.

 

ZMĚNY v čase odchodu dítěte ze ŠD musí být provedeny písemně na omluvenkovém listě ŠD a v příslušný den předány vychovatelce v daném oddělení (údaje: datum, jméno žáka, čas odchodu, podpis rodiče). Stejně tak změna osoby, která dítě doprovází! Omluvenkový list přiložen, další ke stažení na stránkách školy.

 

Na základě telefonického požadavku! NELZE! žáka propustit domů! V případě nutnosti neplánovaného odchodu je nutné po tel .domluvě poslat potvrzující mail.

Žáka nelze předat žádné jiné osobě (sousedce, kamarádce), pokud k tomu rodiče nedají písemný souhlas!

 

 Organizace ŠD následující:

  • I. a II. odd. budou v nových třídách 1.A a1. B, III.odd. v kulaté třídě 2.B.
  • Ranní družina bude od 7.00 – 7.45hod. v budově školy ve IV.odd, zvonek u hlavních dveří
  • V případě příznivého počasí budeme chodit ven.   
  • V pátek budeme od 13.00 do 15.00 hod. chodit na delší procházky do přírody, proto vybavte děti oblečením na ven a pro případ deště. V tuto dobu nelze děti vyzvednout!
  • Informace, kde se ŠD nachází, budete  mít na cedulkách na hlavních dveřích.

 

 

V ŠD žáci nebudou používat mobilní telefony, ty zůstanou po dobu pobytu ve škole vypnuty! V případě potřeby mohou rodiče volat na tel. čísla vychovatelek jednotlivých oddělení.

 

 Do 16. září donesou žáci do ŠD

  • papírové kapesníčky v krabici
  • tyčinkové lepidlo Coress, Pritt – jiné nelepí pořádně
  • převlečení na ven (zůstane v šatně)

 

Uvítáme jakýkoliv dar ve formě:

  • papíry  barevné, pastelky, různé drobné reklamní předměty (propisky, tužky, přívěsky...), sladkosti - na odměny
  • dále věci, které už nepotřebujete, ale hodí se pro výtvarné tvoření (korkové zátky, knoflíky, vlny, korálky, kulaté krabičky od sýrů, látky, krajky, bavlnky...)

 

Na Vaši spolupráci se těší vychovatelky ŠD:

 

1.B+2.B. – II.odd. - Aneta Smětáková (ved. vych.) - tel. 737 034 513

1.A+2.B – I.odd. – Bc. Veronika Kytnerová 723822938

2.A, 3.tř. – III.odd. - Tereza Cupalová tel. 731 582 670

 

4.+5. tř. – IV.odd. – Alice Kis tel. 737913730

Omluvný list ŠD ZŠ Lelekovice

 

jméno příjmení žáka:…………………………………………………………………………..

datum:………………………………………………………………………………………………..

čas odchodu:……………………………………………………………………………………….

doprovod ANO…………………………………NE…………………………………………….

podpis zák. zástupce:………………………………………………………………………….

 

Omluvný list ŠD ZŠ Lelekovice

 

jméno příjmení žáka:…………………………………………………………………………..

datum:………………………………………………………………………………………………..

čas odchodu:……………………………………………………………………………………….

doprovod ANO…………………………………NE…………………………………………….

podpis zák. zástupce:………………………………………………………………………….

 

Omluvný list ŠD ZŠ Lelekovice

 

jméno příjmení žáka:…………………………………………………………………………..

datum:………………………………………………………………………………………………..

čas odchodu:……………………………………………………………………………………….

doprovod ANO…………………………………NE…………………………………………….

podpis zák. zástupce:………………………………………………………………………….

 

 

 

 

Omluvný list ke stažení ZDE