Logopedie

LOGOPEDIE V MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021-2022

Náplň práce:

Prevence – diagnostika – náprava narušených komunikačních schopností u dětí předškolního věku a mladších (dle aktuálního logopedického nálezu).

Během první poloviny září proběhne depistáž všech dětí MŠ, poté budou informováni Ti rodiče, u jejichž dětí se logopedická péče doporučuje.

V tomto školním roce, bude intervence probíhat opět kombinovanou formou, tedy:

  • u vytipovaných dětí v rámci dopoledního bloku MŠ bez účasti rodičů,
  • online konzultace s rodiči a dětmi (čas si domluvíme individuálně),  rodič bude informován o aktuálním stavu dítěte a budou mu vysvětleny metody, postupy a náměty pro následné domácí procvičování. Tato skutečnost je nutná pro rychlejší a efektivnější vyřešení logopedického problému.

Těším se na spolupráci s Vámi.

Mgr. Monika Azzouzi

speciální pedagog, logoped

723723704 (M.Azzouzi@seznam.cz)