Vzdělávací program PĚŠINA

" .....z důvěrně známých míst


tě povede do širého světa poznání...."


           Od školního roku 2007/08 vyučujeme žáky prvních a následně vyšších ročníků dle nově vypracovaného školního vzdělávacího programu PĚŠINA.

 

         Ke stažení  PĚŠINA ZDE a Tabulky vzdělávacích oborů Pěšina 2022

 

          

           Jak již název naznačuje, není to uzavřený vzdělávací program, nevymezuje se pouze na první stupeň základní školy, ale svým pojetím vytváří předpoklady, aby cesta vzdělávání našich žáků mohla mít co možná nejdelší trvání a byla stále rozvíjejícím prvkem osobnosti dítěte.
          

           Škola by měla být v našem pojetí místem přátelského setkávání a vstřícné atmosféry. Vzdělávání svým činnostním a praktickým charakterem vede žáky k aktivnímu přístupu a k rozvíjení daných klíčových kompetencí, které jsou v dnešní době a v současné společnosti pro člověka nezbytné.
        

            Nabízíme široký výběr mimoškolních aktivit pro děti, pestrost pořádaných akcí v rámci výuky, zaměření na pěstování dobrých mezilidských vztahů a sociálních vazeb mezi vrstevníky, vnímání životního prostředí jako neoddělitelné součásti našeho života, rodinná atmosféra ve škole, pozitivní myšlení dětí i dospělých - to vše by mělo podněcovat zájem žáků o vzdělání a zároveň je aktivně chránit před negativními vlivy sociálně patologických jevů současné společnosti.