Aktuality

 • Jsme tu

  Zveřejněno: 17.06.2024

  Milí rodičové, všichni jsme v pořádku dorazili do našeho přechodného domova tábor Kalich....

  Číst více

 • ZTRÁTY A NÁLEZY

  Zveřejněno: 16.06.2024

  V pondělí 17. června ráno (před odjezdem na školu v přírodě) budou poblíž budovy školy umístěny krabice s různými věcmi, které jsme nalezli ve škole a děti se k nim nehlásí. Prosíme rodiče, aby se šli podívat a svoje nale...

  Číst více

 • Oznámení o změně o zvýšení platby za ŠD

  Zveřejněno: 12.06.2024

  Vážení rodiče, od nového školního roku 2024/2025 dochází ke zvýšení úplaty za pobyt žáka ve školní družině takto: 1. Zřizovatel Základní školy a mateřské školy, Lelekovice, okres Brno – venkov, příspěvková ...

  Číst více

Co nás čeká?

146

Žáků ZŠ

74

Dětí v MŠ

11

Počet tříd

2

Počet budov

Mateřská škola

 • vesnická škola zasazená do velké prostorné zahrady s množstvím herních prvků, pravidelné vycházky do blízkého lesa, k rybníkům, na louky a do polí
 • vedení dětí k dobrému vztahu k přírodě, lidem a k touze poznávat vše nové a krásné
 • speciální logopedická péče přímo ve výuce, péče speciálního pedagoga a individuální přístup a vlídné zacházení všech, kteří o děti pečují
 • kontinuita dětského kolektivu při přechodu do základní školy

Základní škola

 • vesnická škola rodinného typu, která dává dítěti základ pro dobré utváření vztahů ke svým kamarádům i dospělým
 • historická budova s novou moderní přístavbou a zahradním amfiteátrem
 • těsné propojení s přírodou – častá výuka v přírodní učebně, na blízkých loukách, polích a lesích
 • široká nabídka mimoškolních aktivit, jak sportovních, tak uměleckých a jazykových
 • nadstandardní péče speciálního pedagoga
 • velká úspěšnost žáků v přijímacích řízeních na víceletá gymnázia