Projekty ve škole

  Projekt

 

PERSONÁLNÍ PODPORA MŠ LELEKOVICE II CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014151 VÝŠE PODPORY – 444 891,00 KČ

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Výzva pomůže škole při společném vzdělávání dětí/žáků možností personálního posílení o školního asistenta.

 

Projekt

 

PERSONÁLNÍ PODPORA ZŠ LELEKOVICE II CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009825 VÝŠE PODPORY – 946 048,00 KČ

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Výzva pomůže škole formou personálního posílení (školní asistent ZŠ, ŠD,ŠK) a využitím ICT ve vzdělávání zkvalitnit výuku, podpoří ohrožené žáky prostřednictvím doučování a zájmových aktivit ŠD /ŠK, podpoří spolupráci s rodiči žáků a veřejností.


 

 

 

 

 

 

 

BUDKA– BUDOVÁNÍ KAPACIT A SPOLUPRÁCE NEFORMÁLNÍHO A FORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ve spolupráci s Lipkou-školským zařízením pro environmentální vzdělávání, p. o.

 

Cílem projektu je

·         navázání dlouhodobého partnerství mezi naší školou a organizací Lipka

·         zapojení pedagogů naší školy do tvorby nových vzdělávacích programů a propojování formálního a neformálního vzdělávání

·         vytvoření nových vzdělávacích programů, které budou rozvíjet vybrané klíčové kompetence žáků a jejichž metodiky budou s nevelkými úpravami přenositelné na další školy

 

Ve spolupráci s pracovištěm Lipky Jezírko se účastníme podaktivity 2.2., jejímž cílem je vytvoření cyklu programů o Lišce Bystroušce a následně realizace pobytových programů v přírodě.