2018_100 let vzniku republiky

Slavili jsme 100 let naší republiky kdy a jak?

V pátek 26. 10. 2018 jsme se s celou školou vydali na Plástky, kde na nás již čekali zaměstnanci obce, děti ze školky a několik rodičů. Našim úkolem bylo zasadit školní lípu k připomínce tohoto výročí. Dospělí nachystali jámu na kořenový bal a děti nejprve vložily ke kořenům své vzkazy pro příští generace.  Tomu předcházel společný zpěv naší hymny.  Zasypávání obnažených kořenů hlínou bylo provázeno hlasitým čtením vzkazů a poselství jednotlivých tříd.  Za jejich myšlenky by se nemusel stydět ani žádný renomovaný filosof!

Nakonec jsme strom zalili vodou, kterou si děti samy vynesly až na Plástky, aby si každé kapky náležitě cenily. Společná písnička  „Ach synku, synku „ udělala závěrečnou tečku za malou školní slavností a všichni se vraceli ke škole se skandováním jednoho z poselství :

„ Moudrá lípa Čechům praví, aby se vždy měli rádi !“

 

Obrazová dokumentace