Informace

 

Vážení rodiče,

z technických důvodů budou menší změny ohledně plateb a přihlašování nových dětí ke stravování:

  • dětem, které již chodily do ŠJ, zůstává stejný VS (platí pro MŠ i ZŠ), pod kterým mohou zaplatit stravování (platí i pro děti, které přechází z MŠ do ZŠ)
  • děti, které nově nastupují do MŠ a ZŠ, provedou výjimečně první platbu pouze s uvedením jména a příjmení (bez VS – tento bude aktivní po 1. 9. 2021)
  • všechny děti (pokud nebude dohodnuto jinak), které budou mít stravu uhrazenou, budou nahlášeny ke stravování na každý den:

MŠ od 1. 9. 2021

ZŠ od 2. 9. 2021

……………………………………….

Vážení rodiče,

pokud jste přihlásili děti do srpnové MŠ (30.  –  31. 8. 2021):

  • budou přeplatky za celý rok vráceny do konce měsíce července
  • platbu za dva dny v srpnu budete hradit (dle odebrané stravy) v kanceláři ŠJ v hotovosti

………………………………………………………………………………..

Prosím všechny rodiče, aby urychleně odevzdali přihlášky ke stravování. Na každý rok musí být nová. Termín prodlužuji do 12. 7. 2021. Oskenovanou přihlášku pošlete na email: jidelna.lelekovice@volny.cz, případně vhoďte do schránky před ŠJ.

Nepřihlášené děti budu po tomto termínu vyřazovat z evidence.

Přihlášky ke stravování na nový školní rok 2021/2022 ke stažení ZDE

……………………………………………………………………………..

Můžete využít i aplikaci „Jidelna.cz“ pro mobilní telefony. Tu si lze nainstalovat z https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.barda.jidelna

……………………………………………………………………………..

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-3.png.

………………..