Informace školní jídelna

 
    Vážení rodiče, nezapomeňte:

 - přihlášky ke stravování odevzdejte nejpozději 30. 7.
 - lze vytisknout na http://www.zslelekovice.cz - školní jídelna - dokumenty ke stažení
 - platí pro nové i stávající strávníky
 - 5. třída odevzdává čipy u paní Kis ve sborovně
 - čip, VS a přihl. údaje platí po celou dobu docházky na ZŠ
 - platbu na září odesílejte až v srpnu - nejpozději do 20. 8.
 - nový řád ŠJ bude vyvěšen během července na stránkách školy a webu www.jidelna.cz.
 - nastavte si správnou částku k trvalé platbě
 - děti mateřské a základní školy, které dovrší věku 7 a 11 let v průběhu školního roku (od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025),
   platí již celý školní rok částku stanovenou dle příslušné věkové kategorie (příloha č. 2 vyhlášky 107/2005 Sb.)

 

.........................................................


Pokud strava není odhlášena, je vždy připravena k výdeji. Proto každé další pokračování nepřítomnosti mimo původní odhlášku je třeba znovu oznámit, jinak bude stravné zaúčtováno, jako kdyby bylo jídlo vydáno.
Při onemocnění, o prázdninách a ředitelském volnu není možno odebírat státem dotovanou stravu (Školský zákon č.561/2004 Sb. § 119).

Do jídlonosiče se poskytuje strava za cenu potravinpouze první den nemoci/nepřítomnost (Vyhláška o školním stravování č.107/2005 Sb. § 4 odst. 9).
Pokud strava další dny nepřítomnosti nebude odhlášena, bude účtována k ceně potravin i cena za režijní náklady

.......................
- v pondělí si můžete výjimečně zrušit jídlo na tentýž den do 8,00 hodin,
  pro ostatní dny stále platí do 10,00 dne předešlého
- platba na další měsíc musí být připsána na konto strávníka nejpozději
  do 20. dne předešlého měsíce (do 20. února na březen….)

.................................................
Výdej stravy do jídlonosičů:
MŠ 10,45 – 11,15 v kuchyni v budově mateřské školy
ZŠ 11,00 - 11,20 v budově ZŠ v jídelně s čipem

Nyní portál www.jídelna.cz umí přijímat i objednávky z naší mobilní aplikace Jídelna.cz pro chytré telefony se systémem Android. Tu si můžete nainstalovat z obchodu Google Play.

.................................................

 

 

 

 

 

   
 
   

Jak přihlašovat a odhlašovat jídlo na www.jidelna.cz ZDE

Alergeny ZDE

13 rad ke zdravé výživě dětí

------------------------------------------------------------

Výdej stravy do jídlonosičů:

MŠ 10,45 – 11,15 v kuchyni v budově mateřské školy

ZŠ 11,00 - 11,20 v budově ZŠ v jídelně

 

Stravu nedáváme do skleněných nádob podle §26 zákona 258/2000 o ochraně veřejného zdraví.

Jídlo převzaté v jídlonosiči je určeno k okamžité spotřebě.

ŠJ zodpovídá za hygienickou nezávadnost stravy nejdéle do 15 minut od jejího vydání.

Pokrm má být (dle Vyhlášky MZ 137/2004 odstavec 2) spotřebován do 4 hodin po naplnění.

Nevyzvednutá strava propadá bez náhrady a je určena jako přídavek ostatním dětem.