Organizace školního roku MŠ

Školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 4. září 2023.

V pátek 29. září 2023 bude provoz mateřské školy omezen dle počtu přihlášených dětí.

Podzimní prázdniny připadají na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023 - provoz mateřské školy bude omezen dle přihlášených dětí. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a skončí v úterý 2. ledna 2024 - provoz mateřské školy bude dle dohody s ředitelkou školy a zřizovatelem přerušen a opětovně začne ve středu 3. ledna 2024.

Pololetní prázdniny připadají na pátek 2. února 2024 - provoz mateřské školy bude omezen přihlášených dětí.

Jarní prázdniny připadají na týden od 5. do 11. února 2024 - provoz mateřské školy bude omezen dle přihlášených dětí.

Velikonoční prázdniny připadají na čtvrtek 28. března 2024 - provoz mateřské školy bude omezen dle přihlášených dětí. V pátek 29. března 2024 je stanovený státní svátek, tudíž bude MŠ uzavřena

Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2024 do 31. srpna 2024. Rodiče budou nejpozději v měsíci březnu/dubnu informováni o přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin.

Nový školní rok 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.