Týdenní plán učiva 22. - 26. 11.

ČJ písanka str. 12 - 15

písmenkář str. dokončit, slabikář str. 3, 4

M str. 38 - 41

ČS str. 22, 23

Týdenní plán je pouze orientační a může být pozměněn.

Týdenní plán učiva 15. - 19. 11.

ČJ písanka str. 8 - 12

písmenkář str. 39 - 41

M str. 35 - 37

ČS str. 21

Týdenní plán je pouze orientační a může být pozměněn.

Týdenní plán učiva 8. - 12. 11.

ČJ písanka str. 4 - 7

písmenkář str. 36 - 38

M str. 31, 32, 34

ČS str. 19, 20

 

Obnovení prezenční výuky

Od pátku 24. září je pro žáky naší třídy opět obnovena prezenční výuka.

Informace

Vážení rodiče, 

veškeré důležité informace obdržíte co nejdříve emailem, zde zveřejněné nebudou. Zdraví Kišová

Email - informace

Vážení rodiče, na email jste obdrželi důležité informace, pokud Vám žádný email nepřišel, prosím, ozvěte se mi. Zdraví Kišová

Slabikování, domácí úkol

Vážení rodiče, 

dnešní domácí úkol je v učebnici M str. 7/ 3 pouze horní polovina úkolu.

 

Dnes jsme se učili dělit slova na slabiky, počet slabik ve slově určujeme dvěma způsoby: 

1) Vytleskáváním, vytleskám slovo máma (má-ma   dvakrát tlesknu, slovo je dvojslabičné)

2) Ruku si dáme pod bradu, dlaní dolů, řekneme slovo máma, brada dvakrát klesne, slovo je dvojslabičné).

 

Připomínám, že zítra máme učení v přírodě - viz info z 7. 9. Zdraví Kišová

Časový posun - výuky náboženství a pěveckého sboru

Dobrý den, vážení rodiče,

protože se množí dotazy ohledně kolize výuky těchto dvou předmětů, ráda bych upozornila na drobnou změnu.

S paní učitelkou Pospíšilovou, jsme se domluvily, že Náboženství začne hned po obědě dětí - tedy cca ve 12.15h a Lelekováček cca ve 13.10h. Děti, které mají zájem, budou mít možnost účastnit se obojího.

Co se týká náboženství pro 1. třídu, jedná se o odpočinkovou záležitost s tématickými pohybovými hrami, zpívaním, vyprávěním a dramatizací biblických příběhů, případně kreslením.  

S přáním hezký dní Vás zdraví

Radka Divišová

Domácí úkol, informace k 9. 9.

Vážení rodiče, 

dnes máme ústní domácí úkol v Písmenkáři str. 4, prostřední řádek (popsat, co je na obrázku...)

 

Informace ke čtvrtku 9. 9.

Příchod do školy jako obvykle, začneme testováním ve třídě, ve třídě budeme cca hodinu a pak půjdeme do přírody, chvíli se budeme učit venku, pak půjdeme na vycházku. Žáci si s sebou vezmou sportovní oblečení, batůžek s jídlem a pitím, učebnici Písmenkáře a Matematiky, pouzdro. 

Konec vyučování jako obvykle, po vyučování oběd, družina....

 

Týdenní plán učiva 6. - 10. 9.

ČJ Písmenkář str. 4 - 6

      Písanka (uvolňovací cviky) str. 2 - 6

M str. 6 - 8

ČS str. 3

 

Týdenní plán učiva je určen pro nemocné děti a může být v průběhu týdne pozměněn.

Domácí úkol, informace

Vážení rodiče, 

dnes máme domácí úkol v Písance (uvolňovací cviky) str. 3.

 

Jaké nosíme učebnice:

ČJ Písmenkář, Písanka (uvolňovací cviky)

M  červená uč. M

ČS žlutá učebnice ČS

Deníček školáka nosíme denně, prosím o obalení.

Prosím, chystejte dětem učebnice dle rozvrhu, ČJ každý den, M mimo úterý denně, ČS - PO, ČT, PÁ,  AJ pouze v úterý (učebnice a PS do AJ obdrží děti zítra)

Děkuji Kišová

Čtvrtek 9. 9.

Vážení rodiče, 
 
ve čtvrtek 9. 9. nás čeká den učení v přírodě, bližší informace vložím zítra.
 
Upozornění - jiným třídním učitelem na naší nástěnku byly dnes odpoledne omylem vloženy informace, které měly být jinou třídu. Žádná exkurze do Brna či přespání ve škole tedy pro nás neplatí. Děkuji za pochopení, zdraví Kišová
 

Deníček školáka

Vážení rodiče, 

žáci dnes obdrželi Deníček školáka, prosím o vyplnění str. 1 -údaje o dítěti, kontakty...

a dále na str. 25 prosím o podepsaní (oba zákonní zástupci dítěte),  datum doplňte 1. 9. 2021 (Školní řád naleznete na našich webových stránkách).

Připomínám, že pondělí 6. 9. začínáme testováním, pokud chcete být přítomni, můžete.

Děkuji a přeji krásný víkend, domácí úkol na víkend nenísmiley. Kišová

Domácí úkol, informace

Vážení rodiče, 

dnes už máme první domácí úkol - uč. M str.4 vybarvit květiny.

Ne všechny děti dnes měly v pouzdře trojhranné pastelky a tužky, prosím o doplnění.

Připomínám, že na zítřek mají děti mít věci do TV - půjdeme cvičit ven. 

Děkuji za spolupráci. Kišová

Zahájení školního roku

Vážení rodiče, milí žáci prvních tříd,

 

společné zahájení školního roku proběhne na zahradě v amfiteátru. Po zahájení se přesuneme do tříd, předpokládaný konec vyučování cca 8. 30 hodin. 

Ve čtvrtek a v pátek budeme končit v 11. 30 hodin, pak půjdou děti do družiny či na oběd.

 

Děti, nezapomeňte si vzít aktovky. Těšíme se na Vás smiley

Rodičům připomínáme povinnost mít v budově školy respirátor.

 

Od 2. září se vydávají obědy a funguje školní družina.

 

 

 

 

Informace k testování:

Žáci 1. tříd:

První testování antigenními testy proběhne až 2. září na začátku vyučování. Rodiče mohou být přítomni testování žáků.

 

  • Očkovaní žáci proti COVID-19 se prokáží dokladem - nebudou testováni.
  • Neočkovaní, kteří se na žádost rodičů nepodrobí testu, se budou po celou dobu pohybovat v prostoru školy s rouškou. 
  • Testování nepodstupují žáci, kteří předloží platný negativní test z odběrového místa - AG test ne starší 72 hodin, PCR ne starší  7 dnů
  • K provedení testu je možné využít testy vlastní (např. plivací), ovšem musí být uvedeny v seznamu schválených testů MZČR a škole musí být předložen předem certifikát testu. 
  • Další testování proběhne 6. a 9. září 2021