2018_ Karneval v ŠD

Tradičně probíhal v zimním období v rámci školní družiny.

Děti si vyrobily originální masky, které si oživily různými doplňky donesenými z domova. Ve škole se tak sešlo několik koček, princezen, zajíců, rytířů. Dokonce do školy přišla i „Dáma s kloboukem“ a přijela i“ Martina Sáblíková“ J. Také k nám zavítala nevěsta se ženichem a svými družičkami. Odpoledne bylo doprovázené hudbou a soutěžemi, ze kterých se děti odnesly drobné odměny.

 

Foto