Platby kroužky

 

Platby za kroužky na I. pololetí se provádějí hotově do konce měsíce října, II. pololetí je nutné zaplatit do konce ledna. Sbor si vybírá I. Pospíšilová sama, ostatní platby vybírá Alice Kis.

Pondělí, úterý a čtvrtek 8 - 16 hodin

Středa 7 - 16 hodin

Pátek 8 - 15 hodin

Výše částky viz tabulka níže.

--------------------------------------------------------

SMĚRNICE O VÝŠI ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

A ZÁJMOVÉ KROUŽKY PŘI ŠD

šk. rok 2023/2024

 

Zájmové kroužky zřízené při školní družině.

Členství v těchto kroužcích není vázáno zápisem do školní družiny, mimo neplacené kroužky. Zde je přihlášení do ŠD povinné, (šití, včelař, zdravotní kroužek). Vedoucí kroužků řádně vedou třídní knihu pro zájmové útvary v ZŠ.

Ředitelství ZŠ a MŠ Lelekovice zřizuje při školní družině ve školním roce 2023/2024 tyto zájmové kroužky, žáci budou přispívat na částečnou úhradu provozních nákladů - vždy pololetně – těmito částkami:

Kroužek

Vedoucí

Příspěvek na pololetí (Kč)

AJ V.třída pokročlí

 H. Vávrová

 650,- Kč

Pohybové hry

 M. Juránek

 350,- Kč

Sborový zpěv

Lelkováček

 K. Pospíšilová

 500,- Kč

Sborový zpěv, přípravka

Lelečky

 K. Pospíšilová

 500,- Kč

Výtvarný kroužek

 A. Smětáková.

 700,- Kč

Deskové hry

 T. Nečasová

 350,- Kč

Šití

 A. Kis

 0,- Kč

Včelařský kroužek

 P. Mikauš

 P. Obručová

 0,- Kč

Zdravotní kroužek

 A. Smětáková

 0,- Kč

Legorobotika

 H.Vávrová

 650,- Kč

Šikovné ručičky  M. Jedličková  700,- Kč

Kutilové

 M. Juránek

 800,- Kč

 Zábavná věda  H. Sobotíková  1000,- Kč

V rámci veřejné kontroly příjmů bude provedena následná kontrola docházky do kroužků a vybraných financí vždy k 30. 6. příslušného školního roku.

 

Lelekovice 4. 9. 2023                                                                                                 Ředitelka školy