Třídní schůzka

Vážení rodiče,

protože většinu z vás ještě neznám a rád bych se vám představil osobně, zvu vás na třídní schůzku, která se bude konat ve středu 22. září v 17 hod v naší třídě. 

Budu vám vděčný za potvrzení účasti emailem na hrdina@zslelekovice.cz.

Děkuji vám za pozornost a těším se na setkání.

Jiří Hrdina

 

 

Návštěva divadla v úterý 21. září

Vážení rodiče,

v úterý 21. září jdeme do divadla Radost na představení Mach a Šebestová. 

 

Info v bodech:

- 90 Kč na představení budu vybírat v pondělí

sraz v 7:30 ve škole, v 7:40 odcházíme 

- s sebou dvě jízdenky na tři pásma, baťůžek se svačinou a s pitím

- předpokládaný návrat do 12:00, děti jdou na oběd a do družiny

- potřebujeme platné testy na covid (v pondělí testujeme ve škole v 7:15 hod, na děti budeme čekat už od 7:00)

 

Děkuji za pozornost

 

Jiří Hrdina

Probrané učivo 17. září

Zdravím Vás,

vybíral jsem DŠ + ČJ diktáty, netřeba je tedy hledat. PS z M vyberu v pondělí a budu se snažit je do středy zkulturnit, jak jsem psal. Prosím, ať děti používají zatím hlavně tužku, přechod na pera zvládneme postupně do konce října. Všechny úkoly si děti zapisují do úkolníčku, úkoly jsou na pondělí, prosím o jejich kontrolu.

 

Informatika

- pokračovali jsme v ovládání myši a klávesnice (odkaz jsem zasílal minule), někteří se dostali až k tématu 12: Psaní na klávesnici

 

M

- datum perem a na číselnou osu tužkou na další linku čísla po 1 cm do sešitu z M podle uč. str. 8 (dané číslo je 6, větší a menší vyznačit podle pravítka barevně jako v učebnici s popisem)

- PS 8 společně (dopsání jako ), 14 - vysvětlení pavoučích sítí, 16 - zaměřit se na zvýraznění důležitého v zadání (pastelkou nebo zvýrazňovačem podle pravítka), početní operaci + psát do kroužku vlevo, zkouška je záměnou sčítanců nebo odčítáním

 

ČS

- jaké máme ve škole místnosti

- hra šibenice (KABINET)

- jak se ve škole cítím

- PS 5 DÚ (prošli jsme společně, ať děti nezapomínají na zvýraznění důležitého v zadání), rozvrh nejprve zpaměti, potom opravit

 

ČJ

- kontrola pohledů a písanek

 

 

 

 

 

 

 

Důležité informace + probrané učivo a DÚ 16. září

Dobrý den, vážení rodiče,

mám pro vás kromě pravidelných i další informace:

- "Podařilo" se mi při přepravě znečistit kávou z nedotažené termosky dětem PS z M. Je to nepříjemná situace, škody se ještě budu snažit eleminovat, pokud se nepodaří, nahradím, omlouvám se za chybu.

- V úterý 21.9. chceme jít do divadla Radost (detailní info ještě zašlu). Aby vše proběhlo v pořádku, musíme mít platné testy (nebo se otestovat se zdržením přímo tam), které nám shodou okolností nabízí lelekovický praktik MUDr. Lukáš Pospíšil na pondělí 20.9. ráno. Zájem o ně potřebuji mít potvrzený nejlépe zítra v DŠ (lísteček mají děti v NOVÉM úkolníčku a nemocné v boxíku). Kdo ví, že v úterý ještě jeho dítě nebude ve škole, může potvrdit až na další termín 29.9..

- Vzhledem k současnému vývoji situace budu velmi pravděpodobně zakládat nový classroom a v příštím týdnu uspořádám nejen kvůli současné situaci (pravděpodobně ve středu) třídní schůzky, přesné termíny Vám ještě sdělím. 

Děkuji za pozornost

 

Probrané učivo

ČJ

- . 6, 5 - DÚ: vypsat pohled z Prahy (nemocní mohou v PS z ČJ 4) dle vzoru na straně 5 s následujícími změnami: vlastní adresa rodiny, jiný kamarád, jiné dítě.

 

M

- opravy v PS z M - DÚ dokončit

 

ČS a ČJ

- dopravní výchova (video + test) https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/animovana-dopravni-vychova/8-chodec

 

Informatika

- zvládli jsme tři až čtyři odkazy (cesta: Co už umíme - jezdíme myší, klikáme myší....) na této adrese:   https://www.albatrosmedia.cz/tituly/12848534/informatika-pro-1-stupen-zakladni-skoly/ - volně stažitelná zábavná výuková videa 

 

 

 

Probrané učivo + DÚ 15. září

ČJ

- testík na abecedu

- rozdání písanek a jejich popis

 

M

- PS 7

- rozdání početníčků a jejich popis

- rozdání sešitů (nalepení testíků) a sešitů do rýsování a jejich popis

 

VV

- autoportrét voskovkami, následné vystřižení

 

- písanka str. 1

- početníček str. 1

- popsat (jak, už jsem posílal, zvládnou i děti) a obalit všechny sešity, písanky, početníčky...

- obalený a popsaný sešit do rýsování donést do školy, bude zůstávat v boxíku

Probrané učivo + DÚ 14. září

ČJ

- čtení uč. 4, řešení kvízu, rýmy bez 3. cvičení

      - zaměření se na slabikování, neslabičné předložky, intonaci na konci věty

- individuální kontrola a hodnocení psaní v PS

- příprava na zítřejší testík z abecedy

 

M

- jednotky a desítky, rozklady pomoví počítadla - soutěž na tabulky ve dvojicích

- PS 6 společně s vysvětlením zadání, dokončení strany je za 

 

Uvedli jsme do praxe motivační tečky a ježečky, dítě vám jistě popovídá.

 

Probrané učivo + DÚ 13. září

ČJ

- opakování abecedy

- PL ABECEDA VELKÉ TISKACÍ a psací písmo - opis (nemocní mají v boxíku), DÚ dokončit do 14.9.

 

M

- desetiminutovka sčítání a odčítaní do 20

- jednotky a desítky uč. 6 nahoře na tabuli

- opakování PS 5DÚ dokončit do 14.9.  

 

ČS

- uč. 5 + PS 4DÚ dokončit do 16.9.  

 

Probrané učivo 10. září + informace

Zdravím vás,

stále pracujeme na pravidlech třídy a jejich udržování, dnes jsme si rozdávali sešity do ČJ  a pochvalníček a popisovali je, prosím vás o dopsání:

jméno a příjmení

II, třída 2021/2022

Pochvalníček je určený na pochvaly a poznámky od učitele (na deskách je tabulka na tečky za aktivitu) a z druhé strany na vaše zápisy čtení. Prosím o zapsání knihy, kterou vaše dítě právě čte a nejlépe každý den napište datum a c​ca dobu čtení (min. 10 minut).

Prosím také o dovybavení pouzdra, hodinami a lenochem A4 (omlouvám se, že jsem původně neuvedl, budeme potřebovat až v říjnu). Někteří stále nemají kompletní pomůcky.

Úkoly si děti zatrhují červeně v PS. Stále jsme nedostali úkolníček (+ písanky a početníček), do kterého si budou děti zapisovat, proto prosím o kontrolu PS, DÚ jsou v nich a v Probraném učivu. Pod DÚ prosím dejte parafu, že jste viděli a zkontrolovali, děti určitě ještě potřebují dopomoc. 

Všichni chybějící mají sešity v boxících.

 

ČJ

- zapisování data do sešitu

Čítanka

- 3 samostatně a pak jednotlivci připravené hlasité čtení

- 4 společné čtení jednotlivců bez přípravy

- 4/1 do sešitu

- připomínám abecedu do středy

 

ČS

- práce ve skupině: určování času na hodinách a zapisování na tabulku (1/4, 1/2, 3/4, celá, poledne, půlnoc, rozdělení dne před a po obědě, informace o digitálních hodinách).

- PS 3 společné zadání a DÚ dokončení 

 

Děkuji za spolupráci.

Jiří Hrdina

 

Probrané učivo 8. září

ČJ

- opakování celé abecedy (uč. 3 + Q, W, X), tři děti už zvládly celou, do středy 15.9. by ji měly všechny děti znát zpaměti

- PL slabiková perníková chaloupka (chybějící děti mají PL v boxíku) + Logico Slabikolov

- DÚ (kroužkujeme čísla úkolů v PS červeně a píšeme na tabuli): PS 4/4,5 a 5/1

 

M

PS 4

- cvičení 1 jsme si přečetli, vysvětlili a zvýraznili v zadání seřazení

- ve cvičení 2 jsme společně napsali pozvánku na tři řádky, děti mají doplnit místo konání - svou adresu

- ve cvičení 3 jsme si roztřídili a pojmenovali zákusky (obrázky na webu) a vysvětlili souvislost pojmenování s jejich vzhledem

- DÚ je dokončení celé strany PS 4

 

VV

- kontrola vybavení a popis boxíků na VV (chválím, všichni měli, ale někteří ještě neměli kompletní, nicméně tentokrát jsme toho tolik nepotřebovali)

- práce s uhlem na A4: ježeček s motivačními bodlinkami (zaměření na čistotu, kresbu uhlem na A4 podle vzoru + znaménko větší, menší, následně zafixováno lakem)

 

 

 

Domácí úkoly

Zdravím, vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že stále nemáme dodanou většinu PS a sešitů (část jich budeme popisovat v zítřejší VV) včetně úkolníčku, písemné DÚ ještě nezadávám.

Ústní úkoly:

- opakovat/naučit zpaměti abecedu do Š (včetně Q :-))

- denně nahlas číst minimálně 10 min

- prosím o nalezení či zakoupení papírových hodin na předvádění a určování času

 

Děkuji Vám

 

Jiří Hrdina

 

Probrané učivo 7. září

ČJ

- věta, slovo, slabika, hláska/písmeno

- abeceda A - Š

- PL křestní jména na písmenka abecedy (práce ve dvojicích za pomoci kalendáře a webu s následnou společnou kontrolou)

- smysly a jejich orgány: člověk, pes, kočka, netopýr - RADAR (hra oběšenec), čtení zepředu i zezadu včetně příkladů

 

M

- uč. 5/1 společně

- sčítání a odčítání do 20 (soutěž dvojic) - práce s počítadlem a psací tabulkou

Výlet ve čtvrtek 9.9.

Vážení rodiče,

z důvodu plánovaného čtvrtečního dopoledního uzavření školy se po nezbytném otestování vydáme na výlet do okolí.

S sebou:

- svačinu a pití na dopoledne 

- pláštěnku - na vašem zvážení (pršet by nemělo)

- baťůžek

- igelitovou tašku na jablka, pokud bude příležitost, natrháme si

Návrat bude po 5. vyučovací hodině, oběd bude ve škole ve standardní čas, družina funguje normálně.

Děkuji za pozornost.

Jiří Hrdina

 

 

 

Probrané učivo 6. září

Zdravím vás, milí rodiče,

stále nám ještě nebyly dodány všechny sešity (zítra si část dodaných rozdáme a popíšeme), úkolníčky, početníčky a písanky.

Prosím o každodenní hlasité čtení (i slabikování)  minimálně 10 min vlastní knihy, do nového deníčku od zítra zapisujte prosím knihu a pak už jen dobu čtení. Zítra dětem vysvětlím. 

Ale i tak už se rozjíždíme, posuďte sami:

Testování: 30 min. 

ČJ

Abeceda uč. 3

- trénování A - M (děti by měly umět)

- druhy abecedy (s háčky a bez), anglická, ruská

- hláskování

- velká písmena ve větě - názvy, jména

Zásady psaní (držení tužky, naklonění sešitu, posez, pořádek na lavici)

- psaní velkými tiskacími a malými psacími - PS 3 samostatně s kontrolou učitelem

 

M

 

ČS

-

 

 

 

 

Tři dny za námi

Vážení rodiče,

v prvních dvou dnech jsme s dětmi převážně nastavovali pravidla třídy, naučili se zdravit, dále určili službu třídy a její povinnosti, určovali hodiny, odhadovali čas, zajistili školení BOZP a PO (ukazovali jsme si únikové východy :-)), rozdávali a popisovali si učebnice, pracovní sešity a deníček školáka, na který jsme si napsali rozvrh hodin. Zkoušeli jsme číst, slabikovat a počítat slabiky (soutěž dvojic), opakovali jsme geometrické útvary - M PS 43/1 (ve dvojicích), 43/2 (samostatně s následnou kontrolou).

Zachovali jsme boxíky, do nichž budeme ukládat pomůcky, které nejsou potřebné doma (čítanka, fólie, zvýrazňovače, rýsování ...). Na boxících, PS i DŠ má každé dítě svoje číslo, které můžete využívat též ke značení jeho věcí. Děti také už vědí, jaké mají iniciály.

Děti jsou šikovné, vnímavé a se zájmem. Doufám, že se nám podaří co nejdříve dohnat restíky z distanční výuky. O pokrocích a probraném učivu se vás budu snažit v bodech informovat denně na třídních stránkách.

Více se domluvíme na třídní schůzce, kterou plánuji svolat do poloviny září, přesné datum zašlu s dostatečným předstihem.

Do deníčku školáka prosím napište svoje údaje a podepište se. Prosím o vypsání též třídního učitele: Jiří Hrdina, email: hrdina@zslelekovice.cz, svůj soukromý mobilní tel. do DŠ dopíšu. V případě dotazů mě na obém můžete kontaktovat.

 

Na setkání se těší

Jiří Hrdina

 

 

ŠKOLNÍ POMŮCKY

Vážení rodiče,

prosím o dovybavení a podepsání školních pomůcek, pokud je to možné. Ideální je popsat pomůcky číslem, které děti obdržely - je na PS a DŠ a na školních boxících. Dále prosím průhledně obalit učebnice, pracovní sešity, deníček školáka a sešity (ty budu ještě rodávat, až obdržíme - 1x A4, 4x A5 a 2x A6)

Děkuji vám za spolupráci.

Jiří Hrdina

 

POUZDRO (úplné dovybavení do týdne)

pero, zmizík (místo zmizíku lze použít gumovací pero)

pero náhradní

pastelky (minimálně 5 barev)

ostré kulaté nůžky

krátké pravítko

2 měkké tužky HB - 2B (ostrouhané)

guma

 

+ CO DÁME DO BOXÍKU (stačí do týdne)

popisovací fólie průhledná A4 nebo A5

např. https://www.e-prvnacek.cz/popisovaci-folie/pruhledna-folie-a4/

zvýrazňovače 4 ks + fix na tabulku stíratelný (volitelné)

 

GEOMETRIE (může být uloženo v boxíku, budeme potřebovat nejdříve za 14 dní)

trojúhelník s ryskou + pravítko 30 cm

2 tvrdé tužky 3H

https://www.sevt.cz/jak-spravne-vybrat-tvrdost-tuzky/

podložka (lenoch)

např. https://www.sevt.cz/obchod/skolni-potreby/sesity-bloky/podlozky-do-sesitu/

 

VV (do středy)

vodové barvy

temperové barvy

2 štětce ploché (velký, malý)

2 štětce kulaté (tlustý, tenký)

paleta (volitelná)

např. https://www.sevt.cz/produkt/concorde-malirska-paleta-na-10-barev-25053816400/

voskovky

plastelina min. 6 barev

lepidlo tyčinkové větší

lepidlo tekuté herkules (volitelné)

kelímek

ideální: https://sevt.cz/produkt/bezpecnostni-kelimek-nevylevaci-mix-barev-44308100/

pracovní oděv (zástěra nebo tričko)

hadřík

pokrytí lavice omyvatelné

 

TV (do pondělí)

trenky, tepláky, tričko, mikina (dle počasí)

obuv čistá dovnitř a jiná na ven (možno použít i obuv, ve které dítě došlo do školy) s pevnou špičkou a patou utahovatelná na tkaničky nebo suché zipy (nevhodné jsou sandály a cvičky - jarmilky)

Do konce září se ještě budeme snažit chodit ven. Pomůcky stačí donést do školy, pro děti máme připravené látkové tašky na TV, naše třída má zelené. Vybavení na TV budu posílat na vyprání cca 1x za měsíc.

 

Rozvrh hodin na tento týden a rozdělení do školní družiny

Vážení rodiče,

ve čtvrtek bude vyučování do 11:30 (budeme se zabývat organizačními věcmi: rozdávání učebnic, pracovních sešitů a sešitů, nastavení pravidel třídy, BOZP a PO apod.), poté odcházejí děti do družiny.

Dětem jsem dnes rozdal obecné informace a omluvné listy do družiny. Rozdělení do skupin je následující (družina Aneta Smětáková = 1, družina Zuzana Duchaňová = 2):

Dražďák Josef 1
Hledík Albert 1
Jakubík Richard 1
Jandourek Ondřej 2
Jašková Sára 2
Novotná Veronika 2
Oujeský Jiří 2
Průdek Marek 2
Škarohlíd Vojtěch 1
Špondrová Sofie 1
Štefanová Karolína 2
Tomášková Anežka 1
Vlasáková Klára 1
Vlk Adam 1

 

V pátek už se budeme učit podle standardního rozvrhu: ČJ, M, ČS, ČJ - čtení.

Celý rozvrh vyvěsím na stránky včetně seznamu vybavení školními pomůckami a do VV a TV co nejdříve.

 

Děkuji za pozornost a těším se na spolupráci.

 

Jiří Hrdina