Zadávání práce během distanční výuky

Během distanční výuky bude probíráné učivo zveřejněno ve streamu v Učebně 4. třída 2021/22.

Distanční výuka - od středy 15.9.

Během doby karantény probíhá výuka distanční formou (online).

Začátek v 8.00h v Učebně 4. třída 2021/22.

Odkaz na Meet bude zveřejněn 5 minut před začátkem hodiny.

Připravte si všechny věci dle rozvrhu dne.

Konkrétní úkoly budou zadávány při hodině. 

Více informací obdrželi rodiče mailem. 

 

Úkoly pro nemocné 13. a 14. září

ČJ - prac. s. 5 a 6; pečlivě čtěte a podtrhujte v zadání;

     - učebnice. s. 7/ 3a) - přepsat do sešitu ČJ;

AJ - uč. s. 4; prac. první strana ?;

M- prac. s. 7; 8/ 1-3; procvičování násobilky!!!

PŘ - voda, vzduch

VL - uč. s. 4;  

Žákovské knížky

Přední strany Žákovské knížky, prosím vyplňte. Potřebujeme aktualizovat kontakty.

Požádejte rodiče, aby Vám na straně se Školním řádem ZŠ Lelekovice podepsali, že se s ním seznámili.