Slovo starosty ohledně dopravy v době uzavírky mostu.

Dnes jsme se zúčastnili s Petrem jednání s Kordisem a Dopravním podnikem města Brna, na kterém byly prověřeny možnosti fungování autobusové dopravy v obci po dobu uzavírky mostu. Byly dohodnuty a odsouhlaseny tyto základní body.

Autobus č. 41 se bude pohybovat od točny na Poňavě k přestupnímu uzlu, kde se bude i otáčet a zajišťovat dopravu zpět do obce. Tento autobus bude mít zastávku na ulici Hlavní i dole na přestupním uzlu. Tento spoj bude zajišťovat primárně dopravu z obce k přestupu na vlakové spojení do Brna, které bude jezdit v půlhodinovém taktu (a zpět). Spoje budou nastaveny tak, aby navazovaly na vlak směrem do Brna. Směrem do Kuřimi se musíme smířit s delší čekací dobou, nebo popojít cca 378 m do České a využít autobusovou linku 304, která jezdí ve čtvrthodinovém taktu. V nejvíce vytížených časech (především se to týká zajištění dopravy dětí do škol) bude obsluhu linky do Brna zajišťovat autobus č. 41, který pojede po normální trase, ale ze zastávky Mácova v Ivanovicích nebude pokračovat do České, nýbrž sjede ke Globusu a po přivaděči přijede na příjezdovou rampu, kde odbočí směrem k České a naloží cestující, kteří přejdou po dočasné lávce pro pěší. Tímto způsobem budou organizované i odpolední spoje v opačném směru, které přiváží děti ze školy. Zajištěné zůstanou i noční spoje i když s největší pravděpodobností linky ve 2 hod a ve 4 hod budou vedeny přes Soběšice, Útěchov a Vranov. V dohledné době se ještě upřesní jízdní řád, tak aby spoje na sebe co nejvíce navazovaly a který začne platit v okamžiku uzávěry mostu.

Předpokládá se, že uzavření mostu by mělo nastat asi 18. 8., kdy začne hlavní výluka na trati. Jakmile budou další informace, budu neprodleně informovat.

Šlápni do pedálu

Vyhlašujeme prázdninovou  cyklosoutěž Šlápni do pedálu.

Od 29. 6. 2024 - 1. 9. 2024 si děti zapisují ujeté kilometry a místo, kde jezdily na kole. Na konci prázdnin rodiče potvrdí svým podpisem pravost údajů. V září odevzdají  děti třídním učitelům  najeté kilometry a mohou se těšit na pěkné ceny. Vyhlášení vítězů bude ve starší a mladší kategorii . Tak neváhejte a šlápněte do pedálu!

 

POSLEDNÍ TÝDEN VE ŠKOLE

pondělí 24. 6. - (opožděně) zmrzlina k MDD v České dle pokynů tř. učitelů (částečně bude probíhat výuka)

úterý 25. 6. a středa 26. 6. dle rozvrhu jednotlivých tříd

čtvrtek 27. 6. - každá třída ve své učebně s třídním učitelem (1. - 3. ročník končí 11,30 h,                                4. - 5. ročník končí 12,25 h)

pátek 28. 6. - děti dostanou vysvědčení první vyučovací hodinu, ŠD bude v provozu do 10 h, oběd není (pokud si pro své dítě nepřijdete do ŠD a dítě nechodí samostatně, lze přinést souhlas rodičů se samostatným odchodem žáka ze školy)

 

Příjezd

Předpokládaný příjezd do Lelekovic mezi 15 a 15.30 hodin.

Jsme tu

Milí rodičové, všichni jsme v pořádku dorazili do našeho přechodného domova tábor Kalich.

ZTRÁTY A NÁLEZY

V pondělí 17. června ráno (před odjezdem na školu v přírodě) budou poblíž budovy školy umístěny krabice s různými věcmi, které jsme nalezli ve škole a děti se k nim nehlásí. Prosíme rodiče, aby se šli podívat a svoje nalezené věci si s radostí odnesli domů.

Oznámení o změně o zvýšení platby za ŠD

Vážení rodiče,

od nového školního roku 2024/2025 dochází ke zvýšení úplaty za pobyt žáka ve školní družině takto:

1. Zřizovatel Základní školy a mateřské školy, Lelekovice, okres Brno – venkov, příspěvková
organizace Obec Lelekovice stanovil měsíční výši úplaty za vzdělávání a pobyt žáka ve školní družině
na období školního roku 2024/2025 ve výši 250 Kč. V případě, že žák nepobývá ve školní družině
v průměru za týden více jak 1 hod, úplata činí 500 Kč za pololetí.

Více informací naleznete TADY

DRAVCI

Z důvodu nepříznivého počasí byl program zrušen. Náhradní termín bude začátkem září. Vstupné bude žákům vráceno.

Lelekovická škola má svoji píseň

Paní učitelka Petra Bohemi  s dětmi, které navštěvují hudební nauku , složila píseň Lelekovice.

Poslechnout si jí můžete ZDE

 

 

Pro rodiče

Tento týden probíhají pouze tyto kroužky - angličtina, míčové hry, kutilové, legorobotika, deskové hry.

Ostatní kroužky pro tento školní rok svoji činnost ukončily.

VĚDA/DESKOVÉ HRY

Ve čtvrtek 30. května bude (z důvodu nemoci) sloučen kroužek Věda  s kroužkem Deskové hry v čase 13,30 - 14,15 h.

Kroužek šikovné ručičky

Ve středu 22.5. se NEKONÁ kroužek šikovné ručičky.

Upozornění pro rodiče

V případě špatného počasí se dopravní odpoledne přesune na 24. 5. 2024

Školní družina oznamuje

Školní družiny oznamuje, že dne 17.5. bude v rámci školní družiny dopravní odpoledne.

31.5. bude ve školní družině dětský den.

OZNÁMENÍ

 Do 1. ročníku povinné školní docházky ve školním roce 2024/2025 byli zapsáni žáci s těmito evidenčními čísly:

1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.

Oznámení

Vážení rodiče,

ve škole se vyskytly vši. Prosime o kontrolu. Děkujeme

NAŠI MALÍ ZDRAVOTNÍCI MAJÍ STŘÍBRNOU MEDAILI!

V Městské soutěži mladých zdravotníků (I. stupeň) získal náš kroužek

Mladý zdravotník pod vedením paní učitelky Anety Smětákové krásné 2. místo.

Gratulujeme!!!

Úspěch Lelkováčku

Na krajské přehlídce pěveckých sborů ve Vyškově Choralia Magna získal náš Lelkováček vedený  Inkou Pospíšilovou vynikající Zlaté pásmo a Cenu poroty. GRATULUJEME!

ON LINE ŽÁDOSTI K ZÁPISU

Vážení rodiče, datové servery externí firmy jsou již plně obnovené a tak je již možnost opětovně zadávat Žádosti o přijetí k povinné školní docházce on line.

Omlouváme se případné problémy. Děkujeme za pochopení.

Ředitelské volno

Vážení rodiče, ředitelka školy vyhlašuje na dny 9. 5 . a 10. 5. 2024 ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Omluva

Vážení rodiče,

omlouváme se za případné problémy s vyplňováním on line příhlášek k povinné školní docházce. Došlo k výpadku datacentra u externí firmy. Provoz v jednotlivých školách je postupně obnovován.

S podávání přihlášek vyčkejte, jakmile bude provoz plně obnoven, budeme Vás informovat.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

INFORMACE K ZÁPISU

Byly zpřístupněny možnosti rezervace času k zápisu do 1. třídy a vyplnění  ON LINE Žádosti o přijeti k povinné školní docházce.

 

Prosíme rodiče, aby využili možnosti rezervace času = nebudete muset čekat až na Vás přijde řada.

Více ZDE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 Zveme Vás do základní školy na Den otevřených dveří, který se koná 21. března od 16 do 18 hodin.

Z důvodu velké nemocnosti se ve čtvrtek 14.3. 2024 nekoná kroužek Zábavné vědy.

INFORMACE K ZÁPISU

Informace k zápisu do 1. třídy najdete ZDE

Platba zálohy na ŠvP, Klub rodičů a II. pololetí kroužky.

Připomínáme rodičům, že do konce února je NUTNÉ zaplatit zálohu na školu v přírodě ve výši 1 500,- Kč, příspěvek na Klub rodičů ve výši 600,- Kč. Tyto dvě platby na účet  Klubu rodičů - č. ú. 19 588 5207/0300.

Dále je potřeba uhradit kroužky na II. pololetí - hotově Alici Kis

 

Děkujeme velice za spolupráci

Karneval v ŠD

V pátek 23.2.2024 proběhne ve školní družině karneval  od 13 -15hod. 

29. 1. 2024 se koná informativní schůzka pro rodiče předškoláků z Lelekovic

Informace ZDE

30. 1. 2024 se koná informativní schůzka pro rodiče předškoláků z České

informace ZDE

KROUŽKY

Ze zdravotních důvodů se v pondělí 22.1.2024 nekoná Zdravotní kroužek.

 

Z rodinných důvodů se ve čtvrtek 25.1.2024 nekoná kroužek Zábavná věda.

 

Děkujeme za pochopení.

Metodický materiál ke stanovení úplaty za vzdělávání v mateřských školách, školních družinách a školních klubech veřejných zřizovatelů od 1.1.2024

Metodika.pdf

Lyžaři jsou v pořádku na místě a pozdravují.

ODJEZD NA LVVK

Odjezd na lyžařský kurz je v neděli 7. 1. 2024, sraz v 15 hodin, odjezd v 15.15 hodin.

Návrat ve čtvrtek 11. 1. 2024 po 19 hodině. Přesné informace naleznete................................................................. ZDE

Informace pro rodiče - kroužky

Příští týden 8.1. - 12.1. se NEKONAJÍ tyto kroužky: Míčové hry, Kutilové, Angličtina, Legorobotika a Šití.

Děkujeme za pochopení

Informace pro rodiče - obědy

Žáci, kteří jedou příští týden na LVVK, mají hromadně odlášené obědy v době konání kurzu. Tedy od pondělí 8. 1.  do čtvrtka 11. 1. 2024.

PF 2024

PF 2024......................nutno rozkliknout

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE

Ve čtvrtek 21.12. 2023 se NEKONÁ kroužek ZÁBAVNÁ VĚDA

Děkujeme za pochopení

INFORMACE PRO RODIČE  - ve středu 20.12. se NEKONÁ  kroužek  šikovné ručičky. Děkujeme za pochopení

Vánoční koncert

20. prosince si poslechneme koncert dechových nástrojů plný vánočních koled od  žáků Pavla Vydry.

Vánoce ve škole

Zveme Vás ve čtvrtek 14. 12. od 16 do 17.30 hod na Vánoce ve škole - výstavu betlémů,
které vytvořili naši žáci. Zároveň vás prosíme, pokud je o možné, o zapůjčení domácích betlémů, které nám výstavu zpestří.

Betlémy mohou děti nosit do svých tříd od pondělí 11. 12. do 14. 12. v podepsané krabici. V pátek 15. 12. si děti betlémy odnesou domů.

Moc děkujeme a těšíme se na předvánoční setkání.

Hrníčky s sebou!

Vážení rodiče,

přestože souhlasíme s argumenty a důvody vyhlášené stávky, bude v pondělí 27. listopadu naše škola i školka  běžném provozu.

              ČTĚTE VÍCE   ►   ►   ►   ►   ►   ►   ►   ►     VYJÁDŘENÍ KE STÁVCE

Ve čtvrtek 23.11.2023 se NEKONÁ kroužek ZÁBAVNÁ VĚDA.

Sběr pomerančové kůry

Jako každý rok, tak i letos probíhá sběr pomerančové kůry. Zapojte se všichni.

Děkujeme

ZTRÁTY A NÁLEZY

Vážení rodiče,

 

ve čtvrtek 9.11. po třídních schůzkách budou ve třídě ranní ŠD (malá třída v přízemí vpravo, když stojíte před školou) vystaveny ztráty a nálezy Vašich ratolestí za uplynulý školní rok. Prosíme, abyste  se po ukončení třídních schůzek do třídy podívali a Vaše věci si odnesli.

 

Co ve škole zbyde, bude odvezeno na charitu.

 

Děkujeme za spolupráci.

Vánoční fotografování

Nabízíme vánoční  fotografování jednotlivců, příp. sourozenců, které proběne 10.11. 2023 ve škole. Pro náhled rozkliněte celé oznámení. 

Rodiče, kteří budou mít o fotografování zájem, zapíší požadavek do žákovské knížky a nejpozději 6.11. předloží svému  třídnímu učiteli.

 

- náhled ZDE

ČIPY

Prosíme rodiče, aby dětem kontrolovali zda mají čip na oběd.

 

Bez čipu NELZE oběd vydat.

 

Děkujeme za pochopení

PLAVÁNÍ

Připomínáme 3. a 4. ročník má od zítra každý pátek plavání.

Zájmové kroužky

Začínají v týdnu od 18.9.2023. Pouze sbor již 11.9.2023.

Výuka nepovinného předmětu náboženství 2023/24

Výuka náboženství letos začne v týdnu od 11.9. 2023.

1. a 2. třída v pondělí od 12 do 12.45h; 3. třídy také v pondělí od 13 do 13.45h.

4. a 5. třída v úterý od 13 do 13.45h.

Předmět je otevřený všem žákům bez rozdílu. Hravou formou a metodami zážitkové pedagogiky se seznamuje s poselstvím Bible, základy křesťanství, tradicemi slavení svátků apod. Zaměřujeme se osobnostně sociální rozvoj dětí, vytváříme prostor pro otevřenou diskusi na různá témata s respektem k názorům a postojům každého. Podporujeme pozitivní klima ve skupině. Součástí je také příprava na přijímací zkoušky na nižší gymnázia, kde je požadován křesťanský základ.

Ti, kdo mají o tento předmět  zájem, nechť vyplní přihlášku v zadní části žákovských knížek nebo deníčků. Výuka není zpoplatněna.

Na děti se těší Radka Divišová a Martina Čuprová.

(Pokud máte nějaké dotazy, nebojte se na nás obrátit.)

 

 

 

Hurá začínáme

 

4. září zahájíme nový školní rok v amfiteátru na hasičce v 8 hodin.

Třídní učitelky přivítají prvňáčky s aktovkami. Po zahájení si prvňáčci s rodiči půjdou prohlédnout své třídy.

Ostatní žáci odcházejí domů.

 

V případě deště zahájíme školní rok ve škole ve třídách.

Od úterka bude běžný provoz včetně obědů a školní družiny.

 

Těšíme se na Vás.

 

 

Prázdninová soutěž Šlápni do pedálů

Vyhlašujeme prázdninovou cyklosoutěž. Děti si mohou od 1.7.2023 do 31.8.2023
zaznamenávat ujeté kilometry na kole. (datum, místo, počet km). Na konci prázdnin rodiče potvrdí
svým podpisem pravost ujetých kilometrů a během prvního zářiového týdne děti záznam přinesou paní učitelce Smětákové.
V polovině září vyhlásíme a odměníme vítěze ve starší i mladší kategorii.

PŘIHLÁŠKY DO ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Přihlášky do školní družiny na školní rok 2023/2024 odevzdají děti své vychovatelce v oddělení nebo vedoucí vychovatelce Anetě Smětákové do pátku 23. 6. 2023.

Přihláška ke stravování pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

prosíme o vyplnění a odevzdání ke stravování na nový školní rok 2023/2024. Ke stažení ZDE

 

Přihlášky je NUTNÉ ODEVZDAT DO 30. 6. 2023

ЩО РОБИТИ ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ В СИСТЕМУ ОСВІТИ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ–

Інформація:  ТУТ

Jak postupovat při začlenění do vzdělávání v České republice

Informace: ZDE

 

LELKOVÁČEK

Náš LELKOVÁČEK se představuje v náhrávce

MĚSÍCE

 

(hudba Pavel Jurkovič, text Václav Čtvrtek)

 

Podivejte se ZDE