ŠVIHADLOVÁ VÝZVA 2022 aneb „Lelekovické švihák“

Cíle:

Popularizace švihadla, jako běžné a prostorově nenáročné sportovní pomůcky

Rozvoj koordinace a kondice dětí

Uvědomění si vlastních možností a prožití úspěchu při postupném zlepšování vlastních výkonů

Nastavení pravidelného režimu pohybových aktivit dětí v domácím prostředí s možným využitím při případném uzavření třídy nebo školy

Rozvoj pohybově-rytmického cítění při využití hudebního doprovodu při skákání

Realizace výzvy a rozvržení v čase:

    Při přípravě této výzvy by měly být využity části hodin TV, zejména pro nácvik správné metodiky skákání, strečink před započetím aktivity a nápravě chyb. Pro samotné skákání by bylo dobré využívat tělovýchovné chvilky v běžných hodinách   (cca 5min/2-3x týdně), popř. domácí trénink. Zejména u dětí bez zkušeností se skákáním přes švihadlo začneme v 1. týdnu pouze s intervalem 10 sekund skákání. Postupně každý další týden si budou dobu o 10s prodlužovat. Zakončení je plánováno na první lednový týden. Při tomto setkání všech účastníků Švihadlové výzvy se jednotlivé třídy předvedou ve svém výstupu, při kterém se budou všichni snažit vydržet skákat po dobu 1 minuty v rytmu zvolené hudby.

Doprovodné aktivity:

Předpokládá se, že se najdou žáci ovládající švihadlo velmi dobře a minutová výzva jim nebude činit problém. Těmto žákům by mohl být vyčleněn prostor pro samostatné vystoupení, předvedení různých triků apod.

Podbíhání a přeskakování lana (jednotlivci, skupinky, akrobatické prvky…)

Skákání gumy

Pokus o místní rekord v počtu skákajících osob v jeden okamžik

 

Sběr papíru - první výsledky

Za první týden jsme nasbírali 130kg papíru! Nejpilnější byli ti nejmladší - žáci 1.B.

Stále pokračujeme a sbíráme. Do sběru bereme noviny, letáky, časopisy a katalogy.
Prosíme, noste sběr svázaný do balíčků.

Děkujeme všem, kteří pomáhají sbírat.

Přispějeme na charitu sběrem papíru

Do Vánoc mohou děti nostit z domova nepotřebné letáky, časopisy a noviny do svých tříd. Každý pátek sběr odvezeme. Poslední odvoz bude 17. prosince. Výtěžek ze sběru zašleme na konto projektu Papežských misijních děl v Jižním Súdánu.

Nejpilnější třídu odměníme.

Výsledky voleb zástupců zákonných zástupců žáků do školské rady

Na základě výsledků voleb zástupců zákonných zástupců žáků do školské rady byli do školské rady jmenováni:

Ing. Knoppová Martina

Mgr. Vlasáková Kateřina

Volby do Školské rady 11. 11. 2021

Vzhledem k aktuální epidemické situaci jsme se rozhodli uskutečnit volby do Školské rady bez přímé účasti zákonných zástupců žáků a to následovně: každý žák obdrží od svého třídního učitele obálku s volebním lístkem. Zákonný zástupce žáka na volebním lístku vyznačí nanejvýše dva kandidáty a to kroužkováním čísla před jménem. Obálku s volebním lístkem odevzdá žák dne 11. 11. 2021 svému třídnímu učiteli (prosíme, volební lístek ani obálku nepodepisujte).

Za každého žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem.

Žákům v karanténě bude obálka s hlasovacím lístkem doručena do domovní schránky v místě bydliště, prosíme o odevzdání do školní poštovní schránky.

 

Třídní schůzky

Vzhledem k epidemické situaci se budou konat třídní schůzky formou online meetů v učebnách tříd.

Ke schůzce se přihlaste přes vaše dítě. Bližší informaci naleznete na nástěnkách tříd. 

Screeningové testování

 V pondělí 1. 11. proběhne ve všech třídách testování žáků. Testováni nebudou žáci, kteří jsou očkováni, nebo v posledních 180 dnech prodělali COVID-19.

Projektový den "Volby"

V pátek 15. října se budou všichni žáci účastnit zvolených aktivit volebních projektů. Do školy je vybavte sportovním oblečením a svačinou.

Projektový den bude končit mezi 11.30 a 12.30. Potom budou všichni postupně odcházet na oběd, do družin, případně domů.

Páteční rozvrhy tedy nebudou moci být dodržovány. Děkujeme za pochopení.

Volby do Školské rady na další volební období

Vyhláška - čtěte pozorně a do 29. 10. 2021 prosím navrhněte kandidáty z řad zákonných zástupců.

Děkujeme

Soutěž "Teď to vidím jinak"

V rámci projektu Jižní Morava čte je vyhlášena literárně výtvarná soutěž pro děti, do které se chceme také zapojit. Letošním tématem je motto "Teď to vidím jinak". Více informací zde, případně v Obecní knihovně Lelekovice.

Souhlas s testováním

Ve středu 29. září v 7.15 hod. proběhne opakované dobrovolné testování žáků na přítomnost viru SARS-CoV-2,
k němuž je třeba doložit souhlas zákonných zástupců. Formulář ke stažení ZDE.

Testování se mohou zúčastnit všichni žáci, kteří v posledních 7 dnech nebyli testováni antigenním testem.

 

Výsledky testování

Všechny dnes odebrané vzorky byly negativní.

Děkujeme Vám za zodpovědný přístup a jsme rádi, že jsou děti zdravé.

Upozornění pro rodiče žáků

Po posledním plošném testování došlo k několika pozitivním záchytům nákazy Covid-19 na naší škole. Ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí reagujeme na situaci, která se stále vyvíjí. Krajská hygienická stanice vydala rozhodnutí o karanténě:

Rozhodnutí pro I.A      ZDE

Rozhodnutí pro III. A  ZDE

Rozhodnutí pro IV. třídu ZDE

Žádáme Vás o sledování aktualit na webu, nástěnek tříd a komunikaci s třídními učiteli.

Naléhavě vás žádáme o dodržování karanténních opatření.

Neposílejte vaše děti do školy, pokud projevují jakékoliv známky onemocnění (bolesti hlavy, nevolnost, rýma, kašel...), jen tak můžeme zabránit dalšímu šíření této nemoci.

 

Pokud budete mít zájem, můžete z preventivních důvodů nechat děti otestovat u MUDr. Lukáše Pospíšila. https://www.leledoktor.cz/

Rozvrh kroužků a časy obědů

V sekci kroužky je již zveřejněn rozvrh kroužků.

V sekci školní jídelna je rozpis obědů  dle tříd.

Katalogy knih Albatros a Fragment

 

V podzimních katalozích, které jste dostali, je spousta úžasných knih za dobré ceny.

Vyberte si s rodiči pěknou knížku ke čtení, vyplňte objednávku a předejte

svému třídnímu učiteli nebo paní učitelce Kopecké.

Peníze za knihy donesete, až budou doručeny do školy.

Výuka nepovinného předmětu náboženství 2021/22

Výuka nepovinného předmětu Náboženství bude letos probíhat ve třech skupinách.

1. třída - v pondělí cca od 12.15 - do 13h

2. a 3. třída - v úterý od 13. 15 - 14h

4. a 5. třída - pondělí od 13.15 - 14h. 

Bližší informace děti dostanou v průběhu tohoto týdne. Konkrétní časy budou vyladěny dle střídání tříd v jídelně.

Výuka začne v týdnu od 6. září. Prvňáčci se mohou přijít orientačně podívat, případně se připojit i během září. 

Zahájení školního roku

Žáky prvních tříd s rodiči přivítají na školním dvoře jejich třídní učitelky.

Společné zahájení školního roku proběhne na zahradě v amfiteátru. V nových třídách obdrží rodiče informace k docházce. 

Děti, nezapomeňte aktovkyDospělý doprovod nezapomene RESPIRÁTOR.

 

Ostatní žáci školní rok zahájí ve svých třídách. S sebou přezůvky, psací potřeby a deníček. 

Vstup do školy bude umožněn v  7. 45 hodin. Žáci po slavnostním zahájení odchází domů.  

Vyučování 2. 9. končí v 11.30, po té půjdou žáci postupně na oběd (začínají V. třídy)

Vyučování v pátek 3. 9. je již podle normálních rozvrhů, uvedených na stránkách školy.

Od 2. září se vydávají obědy a funguje školní družina.

 

SLEDUJTE TAKÉ NÁSTĚNKY TŘÍD    

Informace k testování:

Žáci 1. tříd:

První testování antigenními testy proběhne až 2. září na začátku vyučování.

 

Ostatní žáci :

Testování AG testy proběhne po příchodu do školy.

  • Očkovaní žáci proti COVID-19 se prokáží dokladem - nebudou testováni.
  • Neočkovaní, kteří se na žádost rodičů nepodrobí testu, se budou po celou dobu pohybovat v prostoru školy s rouškou. 
  • Testování nepodstupují žáci, kteří předloží platný negativní test z odběrového místa - AG test ne starší 72 hodin, PCR ne starší  7 dnů
  • K provedení testu je možné využít testy vlastní (např. plivací), ovšem musí být uvedeny v seznamu schválených testů MZČR a škole musí být předložen předem certifikát testu. 
  • Další testování proběhne 6. a 9. září 2021

 

 

Všem žákům, rodičům i pedagogům přejeme radostný a  pohodový celý školní rok!

 

LELKOVÁČEK

Náš LELKOVÁČEK se představuje v náhrávce

MĚSÍCE

 

(hudba Pavel Jurkovič, text Václav Čtvrtek)

 

Podivejte se ZDE