Aktuální informace kroužky

PLATBY  NA II. POLOLETÍ

 

25. ledna od 7. hodin do 16 hodin bude Alice Kis vybírat peníze na kroužky II. pololetí. (kromě plateb za sbor. Ty si bude I. Pospíšilová vybírat sama)

Ráno od 7 hodin do 8. hodin je žáci či rodiče mohou nosit do ranní družiny. Potom je žáci mohou nosit A. Kis do sborovny.

 

Děkujeme za včasné platby.