Úterý 10.10. Brněnské pověsti

V úterý 10.10. pojedeme do Brna, kde si uděláme exkurzi po historickém centru spojenou s vlastním povídáním o brněnských pověstech a návštěvou Labyrintu pod Zelným trhem.

 

Sraz v 7:30 na autobusové zastávce u školy (směr Brno) nebo v autobuse č. 41 po cestě.

Návrat  vlakem ve 12:43 na nádraží do České, zde rozchod dětí, které jdou domů či odvod dětí do školy na oběd. 

Vstupné do Labyrintu  90,- Kč  vybírám  v pondělí 9.10.

S sebou: 2 jízdenky na 3 zóny, pohodlnou obuv (nachodíme toho hodně), vhodné oblečení (ráno bývá zima a celou dobu strávíme venku)  jídlo a pití na celé dopoledne

Úterý 5.9.

Mrakyhracek.cz - Už jen pár dní a škola začíná. Máte vše,... | FacebookMilé děti, už se na Vás moc těším a doufám, že Vy na mě také !!  :-)).  V úterý budeme mít vyučování do cca 12:25, podle toho, kdy půjdeme na oběd. S sebou aktovku, pouzdro, přezůvky. 

Pomůcky žáka na školní rok 2023/24

deníček na D.Ú.

pouzdro vždy takto vybavené:

pero nebo propisku, které nelze zmizíkovat

pero  náhradní (může být zmizíkovací)

pastelky (cca 5 barev)

ostré, špičaté nůžky, kterými lze ustřihnout i látku (podepsané)

lepidlo tyčinku  (malé, podepsané)

krátké pravítko

2 tužky (ostrouhané)

M

kalkulačka – obyčejná (lze používat mobil)

M-G

1 trojúhelník s ryskou +1 pravítko

kružítko (přinést až na pokyn učitele)

2 tvrdé tužky (1H-5H)

VV 

vodové barvy (podepsané)

temperové barvy (nejméně 10 ks, podepsané)

2 štětce ploché (velký, malý)

1 štětec kulatý (tlustý)

voskovky

lepidlo tyčinkové (větší, podepsané)

tenkou černou fixu nebo gelovku

kelímek (podepsaný)

prac. oděv, hadřík, podložku (noviny)

ČJ, Př, Informatika

Čtenářský deník - lze pokračovat v loňském (formát A4, A5, tvrdé desky), pravidla četby a zápisů si děti zapíší do čtenářských deníků.

Vlastní knihy ke čtení ve čtenářské dílně (beletrie, poezie), případně lze využít knihy z třídní knihovničky.

 

Český jazyk

- žáci v sešitech provádí opravy chyb se stručným zdůvodněním,

- nesplněný domácí úkol rodiče mohou písemně omluvit, žák si úkol doplní v co nejkratší době,

- při nepřítomnosti ve vyučování si žák zadané úkoly, učivo, zápisy samostatně zjistí a splní. 
 

Čtenářský deník - lze pokračovat v loňském (formát A4, A5, tvrdé desky), pravidla četby a zápisů si děti zapsaly do čtenářských deníků

Vlastní knihy ke čtení ve čtenářské dílně (beletrie, poezie), případně lze využít knihy z třídní knihovničky

Hodnocení - nové učivo není hodnoceno, jen jsou označovány chyby, které žák opravuje. Hodnocení známkou následuje až po procvičení. Po absenci z důvodu nemoci není žák hodnocen z nového učiva. Hodnocen je až po jeho procvičení a ověření, že učivo ovládá.

 

TV - sportovní obuv i oděv, vše podepsané!