1. B_Mikulášský den

Vážení rodiče, milí žáci,

 

V pátek 3. 12. 2021 jsme měli ve třídě Mikulášský den.

Některé děti se již ráno převlékly za malé andílky a čerty.

Společně jsme vypracovávali mikulášské a čertovské úkoly, tancovali na čertovské diskotéce a zpívali mikulášské a čertovské písničky.

A pak už přišel Mikuláš. Děti přednesly naučenou básničku a dostaly sladkou odměnu.

Děkujeme Mikulášovi, čertům a andělům z 5.A třídy – díky nim jsme měli všichni opravdu silný zážitek.

 

Fotečky jsou ve fotogalerii.

http://www.zslelekovice.cz/fotogalerie.php?rok=2022&id=19

 

S přáním pevného zdraví Pavla Tomášková.

1. B_První sníh

Vážení rodiče, milí žáci,

 

do fotogalerie byly přidány fotky:

 

http://www.zslelekovice.cz/fotogalerie.php?rok=2022&id=20

 

 

S přáním pevného zdraví Pavla Tomášková.

1. B_Projektový den SVATÝ MARTIN

Vážení rodiče, milí žáci,

dne 11. 11. 2021 proběhl v naší třídě Projektový den SVATÝ MARTIN.

Nejprve jsme si vyprávěli legendu o sv. Martinovi a přitom si znovu uvědomili, jak je důležité a zároveň krásné se umět rozdělit a někomu pomoct. Martinův příběh jsme si také zahráli jako krátké divadlo a potom děti vypracovávaly s tematikou související pracovní listy. Povídali jsme si také o tom, proč se na sv. Martina peče husa, a o jiných svatomartinských tradicích. Dokonce jsme měli možnost ochutnat vynikající svatomartinské rohlíčky, které upekla pro všechny děti jedna maminka. Děti se seznámily s pranostikami „Přijel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr“ nebo „Na Svatého Martina, kouřívá se z komína.“ Děti si vyrobily koníčka z papíru, postavili z papírových obdélníčků kouřící komín a nakreslili obrázek sv. Martina. V průběhu dne nás navštívili žáci 4. třídy a znovu nám s paní učitelkou připomněli příběh sv. Martina. Na závěr rozdali každému dítěti bonbon, který nebyl určený ke snězení, ale k darování.

Myslím, že celá akce se moc vydařila, všichni jsme si ji moc užili a žáci se současně mnoho naučili.

 

Fotečky z projektového dne najdete:

https://zslelekovice.cz/fotogalerie.php?rok=2022&id=16

 

S přáním pevného zdraví Pavla Tomášková.

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

 

ve čtvrtek 11. 11. 2021 v 17:00 hodin se konají naše první online třídní schůzky.

 

Do emailů dětí přišly odkazy pro přihlášení do online učebny 1.B.

 

Prosím v příslušný čas o připojení.

 

Pevně věřím, že vše společně zvládneme.

 

S pozdravem Pavla Tomášková

1. B_Dýňobraní

Vážení rodiče, milí žáci,

 

dne 26. října 2021 proběhlo v naší třídě dýňobraní.

 

Žáci si přinesli kostýmy, dlabali a vyřezávali dýně, vyrobili si ozdoby do květináče.

Také se tančilo a s pomocí pohádkové postavičky strašidýlka Emílka 

se žáci učili číst dlouhé samohlásky.

 

Fotečky jsou ve fotogalerii.

http://www.zslelekovice.cz/fotogalerie.php?rok=2022&id=15

 

S přáním pevného zdraví Pavla Tomášková.

 

1. B_Projektový den ovoce zelenina

Vážení rodiče, milí žáci,

 

dne 20. října 2021 proběhl v naší třídě Projektový den OVOCE-ZELENINA.

 

Žáci se seznámili s jednotlivými druhy ovoce a zeleniny,

třídili je do skupin, poznáváli podle hmatu i chuti a

vybarvili i pracovní listy.

 

Fotečky jsou ve fotogalerii.

http://www.zslelekovice.cz/fotogalerie.php?rok=2022&id=14

 

 

S přáním pevného zdraví Pavla Tomášková.

 

Přidány fotky do fotogalerie 1. B_Naše společné začátky

Vážení rodiče, milí žáci,

 

máme za sebou několik týdnů práce a proto jsem vám připravila fotečky z tohoto odbobí.

 

http://www.zslelekovice.cz/fotogalerie.php?rok=2022&id=13

 

S přáním pevného zdraví Pavla Tomášková.

 

Fotografování

Vážení rodiče,

nabízíme Vám fotografování dětí - soubor Stolní kalendář a Vánoční přání. Cena každého souboru je 300 Kč. Fotografování proběhne dne 5. 11. 2021.

Žáci prvních tříd se navíc mohou fotit se Slabikářem, počet kusů 3, rozměr 9x13 cm, cena celkem 120 Kč. (zájem o foto se Slabikářem se potvrzuje na druhé straně)

Děti obdržely letáček s popisem souborů. V případě zájmu prosím o vyplnění a odevzdání. Děkuji Iveta Kišová

Časový posun - výuky náboženství a pěveckého sboru

Dobrý den, vážení rodiče,

protože se množí dotazy ohledně kolize výuky těchto dvou předmětů, ráda bych upozornila na drobnou změnu.

S paní učitelkou Pospíšilovou, jsme se domluvily, že Náboženství začne hned po obědě dětí - tedy cca ve 12.15h a Lelekováček cca ve 13.10h. Děti, které mají zájem, budou mít možnost účastnit se obojího.

Co se týká náboženství pro 1. třídu, jedná se o odpočinkovou záležitost s tématickými pohybovými hrami, zpívaním, vyprávěním a dramatizací biblických příběhů, případně kreslením.  

S přáním hezký dní Vás zdraví

Radka Divišová

Zahájení školního roku

Vážení rodiče, milí žáci prvních tříd,

 

společné zahájení školního roku proběhne na zahradě v amfiteátru. Po zahájení se přesuneme do tříd, předpokládaný konec vyučování cca 8. 30 hodin. 

Ve čtvrtek a v pátek budeme končit v 11. 30 hodin, pak půjdou děti do družiny či na oběd.

 

Děti, nezapomeňte si vzít aktovky. Těšíme se na Vás smiley

Rodičům připomínáme povinnost mít v budově školy respirátor.

 

Od 2. září se vydávají obědy a funguje školní družina.

 

 

 

 

Informace k testování:

Žáci 1. tříd:

První testování antigenními testy proběhne až 2. září na začátku vyučování. Rodiče mohou být přítomni testování žáků.

 

  • Očkovaní žáci proti COVID-19 se prokáží dokladem - nebudou testováni.
  • Neočkovaní, kteří se na žádost rodičů nepodrobí testu, se budou po celou dobu pohybovat v prostoru školy s rouškou. 
  • Testování nepodstupují žáci, kteří předloží platný negativní test z odběrového místa - AG test ne starší 72 hodin, PCR ne starší  7 dnů
  • K provedení testu je možné využít testy vlastní (např. plivací), ovšem musí být uvedeny v seznamu schválených testů MZČR a škole musí být předložen předem certifikát testu. 
  • Další testování proběhne 6. a 9. září 2021