Informace o stravování

Nedopatřením jsme vás mylně informovaly o odhlašování obědů, proto znovu uvádíme správné informace:
 
 
Základní informace o stravování ve ŠJ
 
V pondělí lze odhlásit stravu do 8,00 hodin na tentýž den (SMS, nebo e-
mailem).
Odhlašování a přihlašování stravy na další dny je možno provést nejpozději do
10,00 hodin předešlého pracovního dne, poté je již počet porcí uzavřen:
1. na https://www.jidelna.cz po zadání uživatelského jména a hesla
2. na e-mailové adrese jidelna.lelekovice@volny.cz
 
V případě náhlého onemocnění dítěte se oběd vydává za zvýhodněnou cenu
pouze první den nemoci od 11.00 do 11.20 hodin ve výdejně na ZŠ do čistých
jídlonosičů.
Pokud strava další dny nepřítomnosti nebude odhlášena, bude účtována k ceně
potravin i cena za režijní náklady, tj. + 64,- Kč, o kterou se navýší cena výdajů
za potraviny dle věkové kategorie.
 
Platby provádějte na účet 232 80 96 77 / 0600 do 20. předešlého měsíce (v září
na říjen)
Musí být uveden variabilní symbol.
Konto dítěte nesmí být v mínusu (www.jídelna.cz).
V případě, že budete potřebovat individuálně nastavit pouze některé dny, napište
do jídelny, prosím, mail (dítě bude chodit např. pouze po + čt…).
 
Při odchodu ze školky/školy v průběhu roku nebo při trvalém odhlášení ze
stravování je zákonný zástupce dítěte povinen dítě odhlásit písemně na
příslušném formuláři školní jídellny.