Časový posun - výuky náboženství a pěveckého sboru

Dobrý den, vážení rodiče,

protože se množí dotazy ohledně kolize výuky těchto dvou předmětů, ráda bych upozornila na drobnou změnu.

S paní učitelkou Pospíšilovou, jsme se domluvily, že Náboženství začne hned po obědě dětí - tedy cca ve 12.15h a Lelekováček cca ve 13.10h. Děti, které mají zájem, budou mít možnost účastnit se obojího.

Co se týká náboženství pro 1. třídu, jedná se o odpočinkovou záležitost s tématickými pohybovými hrami, zpívaním, vyprávěním a dramatizací biblických příběhů, případně kreslením.  

S přáním hezký dní Vás zdraví

Radka Divišová

Zahájení školního roku

Vážení rodiče, milí žáci prvních tříd,

 

společné zahájení školního roku proběhne na zahradě v amfiteátru. Po zahájení se přesuneme do tříd, předpokládaný konec vyučování cca 8. 30 hodin. 

Ve čtvrtek a v pátek budeme končit v 11. 30 hodin, pak půjdou děti do družiny či na oběd.

 

Děti, nezapomeňte si vzít aktovky. Těšíme se na Vás smiley

Rodičům připomínáme povinnost mít v budově školy respirátor.

 

Od 2. září se vydávají obědy a funguje školní družina.

 

 

 

 

Informace k testování:

Žáci 1. tříd:

První testování antigenními testy proběhne až 2. září na začátku vyučování. Rodiče mohou být přítomni testování žáků.

 

  • Očkovaní žáci proti COVID-19 se prokáží dokladem - nebudou testováni.
  • Neočkovaní, kteří se na žádost rodičů nepodrobí testu, se budou po celou dobu pohybovat v prostoru školy s rouškou. 
  • Testování nepodstupují žáci, kteří předloží platný negativní test z odběrového místa - AG test ne starší 72 hodin, PCR ne starší  7 dnů
  • K provedení testu je možné využít testy vlastní (např. plivací), ovšem musí být uvedeny v seznamu schválených testů MZČR a škole musí být předložen předem certifikát testu. 
  • Další testování proběhne 6. a 9. září 2021