Zápis do MŠ - informace

Zápis do MŠ na školní rok 2023/2024 proběhne v prezenční podobě, a to ve středu 10. května 2023, od 14:00 do 17:00 v kanceláři vedoucí učitelky (1. patro, stará budova MŠ).

K zápisu si prosím připravte vyplněnou "Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy" a vyplněný a lékařem potvrzený "evidenční list dítěte" (pokud tento tiskopis stahujete ze stránek školy, mějte jej prosím oboustranně). Údaje na evidenčním listu a žádosti o přijetí žádáme vyplnit pečlivě a čitelně. Dále budete potřebovat rodný list dítěte (slouží pouze ke kontrole údajů), občanský průkaz zákonného zástupce. Bez těchto výše uvedených dokumentů nemůže dojít k plnohodnotnému zpracování!

Všechny žádosti podané v den konání zápisu jsou zkontrolovány, zpracovány, bodově ohodnoceny (viz kritéria pro přijímání dětí) a je jim přiděleno registrační číslo, pod kterým následně zákonní zástupci naleznou informaci o přijetí/nepřijetí svého dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

Do mateřské školy jsou přednostně přijímány děti, které mají ze zákona stanovenou povinnou předškolní docházku a děti, které jsou starší tří let, a to vždy dle volných míst mateřské školy na daný školní rok. Děti mladší tří let jsou přijímány pouze v případě volné kapacity (jejich přijetí je nenárokové). Dle stanovených kritérií jsou do mateřské školy přednostně přijímány děti s místem trvalého pobytu v obci Lelekovice. Trvalý pobyt v obci se prokazuje předložením občanského průkazu se záznamem o trvalém pobytu v obci alespoň jednoho zákonného zástupce (následně bude tato skutečnost zkontrolována na místní ohlašovně trvalého pobytu), popřípadě potvrzením z příslušné ohlašovny trvalého pobytu. Trvalý pobyt nelze doložit čestným prohlášením o budoucím trvalém pobytu v obci.

V dubnu, tj. 4. dubna 2023 v čase od 10:00 do 11:30 hodin, je opět možnost navštívit prostory i zahradu MŠ a vyzvednut si potřebné tiskopisy k zápisu. Po tomto datu je možné vyzvednout si je po předchozí domluvě přímo v mateřské škole anebo si je můžete stáhnout přímo zde: 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ke stažení ZDE

EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE ke stažení ZDE

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ naleznete ZDE